Skip to main content

Zelfstandig werkend en langdurige klachten na een corona infectie: dat past niet. Toch moet je er mee zien om te gaan. Nazorg Adviseur Diana ter Mull geeft tips. Marie-Thérèse en Misha maakten het mee en geven hun adviezen.

Zelfstandig werkend & post-COVID

Diana ter Mull, nazorgadviseur van C-support raadt zelfstandig werkenden aan om hulp te zoeken om grip te kunnen houden op de complexiteit van de situatie. Ze heeft nog meer tips:

Marie-Thérèse,
ondernemer

Marie-Thérèse vertelt wat langdurige coronaklachten voor haar werk als internationaal netwerk ondernemer betekenen en hoe ze ermee omgaat. Ze kampt onder meer met PEM: post exertional malaise. 

Misha, creative director Square

Misha Creative director Square (een bedrijf dat wereldwijd events organiseert) wijst op het belang van  het vragen om hulp, het maken van een vangnet en een focus op herstel.

In 2021 vertelde Misha ook al zijn ervaringen met langdurige coronaklachten en welke oplossingen hij inzet in de praktijk

Bedrijfsarts Ernst Jurgens vertelt over weer gaan werken met of na COVID-19. Wat kan, mag en moet.

Zelfstandig werkenden kunnen bedrijfsartsen inhuren. Soms werken er bedrijfsartsen als klinisch arbeidsgeneeskundige in het ziekenhuis. Je kunt als zelfstandig werkende of ondernemer dan bij deze deskundige terecht via het ziekenhuis.

Maatwerk

Eén ding is duidelijk: er is nog geen eenduidig recept voor herstel, zegt Ernst Jurgens

Werkopbouw & Energie-management

Edith Brocken ergotherapeut, geeft inzicht en adviezen hoe om te gaan met de beperkte energie en herstel

Balans

Regie nemen, binnen grenzen blijven en duidelijk zijn naar anderen, dat brengt balans die je nodig hebt voor herstel

Weinig energie

Edith vergelijkt de energie met langdurige coronaklachten met  de batterij van een oude mobiele telefoon. Niet leuk wel, wel helder als we het over energie management hebben.

Energie-management 

Wat je wel en niet kunt doen aan je herstel. Welke keuzes maak je en wat kun je doen om zelf de regie te nemen: tips van Edith!

Meer zelfhulp tips (ergotherapie)

Daphne Metsemakers psycholoog, vertelt wat het met je doet als je vanwege je vaak niet zichtbare klachten een stempel (stigma) krijgt, en wat jij en anderen er aan kunnen doen.
En ook wat het verschil is tussen de klachten na een COVID-19 infectie en burn-out.

Stigma en langdurige coronaklachten

Toch geen burn-out?

Zelfstandig werkenden/ondernemer Tools

Handreikingen post-COVID en werk
Overzicht van hulp bij post-COVID en werk

Gesprekslijst voor gesprek met huisarts (ook over werk)
Werkwijzer informatie, tips en tools
Zelfhulp tips bij Long COVID

Niet specifiek long covid, wel handig
Mijn re-integratieplan (gratis) leerprogramma
Patiënteninformatietool Chronisch Zieken en Werk


Ervaringsverhalen

  • Ondernemer met postcovid vertelt in video over waar hij tegen aanloopt
  • In deze video geeft dezelfde ondernemer tips.
  • Lees ook zijn verhaal.

Online info

C-support begeleiding werk & inkomen
PostCovid NL patiëntenorganisatie 
Long COVID Nederland (internationale) kennis & politieke lobby
ZZP Nederland informatie

Tips voor werknemers, ook handig voor zelfstandig werkenden:
Herstelzorgnacovid.nl tips van deskundigen
Thuisarts.nl werken na corona
Online artikel over revalidatie, post-COVID en werk

Bedrijfs- en financiële problemen
Geldfit zakelijk 
KvK Adviesteam en overzicht hulp
MKB Doorgaan
Nibud hulp bij geldproblemen
Return To Business online mentorprogramma (tegen betaling)
Telefonische hulp bij geldzorgen | 0800-8115 (gratis)
Wijzer in geldzaken ook voor zelfstandig werkenden
ZZP Nederland kennisbank

Niet post-COVID, wel handig:
Werkenchronischziek.nl Centrum Werk Gezondheid
Werken met een chronische ziekte Patiëntenfederatie Nederland

Post-COVID, mogelijke oorzaken en behandeling:
Informatie en video’s van C-support
Informatie van Stichting Long COVID
Long Covid Toolkit internationaal (in oprichting)
Rapport Kennisbundeling post-COVID (okt 2023)