Tools die werken of werkhervatting bij langdurige coronaklachten ondersteunen of waar het thema arbeid/werk aan bod komt.
Aangevuld met enkele  tools van chronische aandoeningen en werk die ook handig kunnen zijn bij langdurige coronaklachten.

Heb je tools over corona en werk die hier nog niet bij staan? We horen ze graag. Dit kan per e-mail info@centrumwerkgezondheid.nl 

Tools

Flyer Long COVID: Wat er met het lichaam aan de hand is

Handreikingen COVID-19 en werk tips en informatie over werkhervatting en aan het werk blijven met langdurige coronaklachten

Thuisarts.nl werken na corona

Werkwijzer Q-koorts  tips en informatie, ook handig voor mensen met langdurige coronaklachten

Zelfhulp tips bij Long COVID

Ervaringsverhalen
ZZP-er vertelt over zijn problemen en welke tips hij heeft om er mee om te gaan. Lees ook zijn verhaal.

Overig
Mijn re-integratieplan (gratis) leerprogramma dat ondersteunt bij werkhervatting en herstel 

Gesprekslijst bedoeld voor gesprekken met huisarts, ook handig voor inzicht in wat je kunt (qua werk)

Patiënteninformatietool Chronisch Zieken en Werk met informatie wat je zelf kunt doen

Financiële problemen

Geldfit voor inzicht in je financiën en hulp
KvK Adviesteam van Kamer van Koophandel
Meer adressen voor hulp bij financiële problemen

Online info

Coronaplein Longfonds en Long Alliantie Nederland
C-support begeleiding werk & inkomen
Handreikingen COVID-19 en werk
herstelzorgnacovid.nl tips van deskundigen
Thuisarts.nl werken na corona

Financiële problemen
Geldfit
KvK Adviesteam
MKB Doorgaan
Overzicht KvK voor hulp bij financiële problemen

Overig:
Werkenchronischziek.nl Centrum Werk Gezondheid
Werken met een chronische ziekte Patiëntenfederatie Nederland

COVID-19 & werk is een programma van Centrum Werk Gezondheid en C-Support 
ondersteund door de ministeries van SZW en VWS