Skip to main content

Dokter Alfons Olde Loohuis was huisarts en is Medisch adviseur van C-Support. We laten hem aan het woord om duidelijk te maken wat de langdurige gevolgen van een COVID-19 infectie kunnen zijn, waar het vandaan komt en waarom we het ook wel een systeemziekte noemen.

Verschijnselen bij COVID-19

Wat zijn de klachten of verschijnselen als er sprake is van Langdurige klachten na een corona infectie: het ‘post covid syndroom’.
Wat is COVID-19 is en wat overkomt mensen die het krijgen.

Zoönosen en infectieziekten

COVID-19 wordt veroorzaakt door een virus dat is overgesprongen van een dier naar een mens: een zoönose. Medisch adviseur Olde Loohuis legt uit wat het is en hoeveel mensen te maken hebben met langdurige gevolgen.

COVID-19 en systeemziekte

Een systeemziekte, wat dat betekent legt Alfons Olde Loohuis uit. En dat het niet zo vreemd is dat de gevolgen  ervan voor bijna iedereen er anders uitzien en voelen.

Flyer long COVID: Wat er met het lichaam aan de hand is

Werk en langdurige coronaklachten

Waarom is werk zo belangrijk en wat zijn de persoonlijke gevolgen én de gevolgen voor de samenleving? Dat vroegen we aan Prof Dr Lex Burdorf. Hij is Hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg en werkt bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

Ernst Jurgens is bedrijfsarts en hem vroegen we in te gaan op de gevolgen voor het werk. En vooral ook hoe het werk een rol kan spelen bij het herstel van en na COVID-19 met langdurige gevolgen.

De waarde van werk

Prof Dr Ir Lex Burdorf legt uit waarom werken voor mensen belangrijk is, juist ook voor mensen die na corona langdurige klachten hebben.

Ontwrichting door COVID-19

In deze video legt Lex Burdorf uit wat de gevolgen kunnen zijn van langdurige coronaklachten voor de samenleving en voor mensen die het persoonlijk treft.

Aan het werk?

Bedrijfsarts Ernst Jurgens vertelt voor welke uitdagingen je komt te staan als je met of na een COVID infectie met klachten aan het werk gaat. En hoe je dat samen met de bedrijfsarts kunt doen.

Als je ziek bent door corona en daar al lang klachten van ondervindt, moet je het daarover met veel mensen hebben. Je baas, je collega’s, de HR afdeling, de bedrijfsarts en ook bijvoorbeeld je therapeuten of dokter.

Hoe doe je dat en wat kan je daarbij helpen. In drie korte animaties leggen we dat uit

Gesprek over werk

Als je corona klachten hebt die langer duren en je niet kunt werken, moet je er met allerlei mensen over praten. Hoe bereid je daarop voor?  Kijk welke tips  Marjolein krijgt.

Gesprek met de bedrijfsarts

Kijk wat de bedrijfsarts voor Marjolein kan doen en hoe zo’n gesprek gaat.

Een Dagverhaal

Wat is een dagverhaal en hoe kan dat helpen in het gesprek met allerlei mensen met wie je moet spreken over werken en je situatie. Kijk hoe Marjolein dat aanpakt.