Tools

Tools die werken of werkhervatting bij langdurige coronaklachten ondersteunen of waar het thema arbeid/werk aan bod komt.
Aangevuld met enkele  tools van chronische aandoeningen en werk die ook handig kunnen zijn bij langdurige coronaklachten.

Heb je tools over corona en werk die hier nog niet bij staan? We horen ze graag. Dit kan per e-mail info@centrumwerkgezondheid.nl 

Werknemers

Handreikingen COVID-19 en werk (concept) tips en informatie over werken/werkhervatting met langdurige coronaklachten

Richtsnoer COVID-19 infectie en long covid – gids voor werknemers/gids voor herstellende werknemers

Werkwijzer Q-koorts tips en informatie, ook handig voor mensen met langdurige coronaklachten

Ervaringsverhalen
Jonge vrouw en een zelfstandig ondernemer vertellen over problemen en welke oplossingen ze gebruiken.

Werkende man vertelt over problemen, aangevuld met cijfers van problemen video

Ervaringsdeskundige, arbeidsdeskundige en bedrijfsarts bieden informatie over verzuim en Wet poortwachter video

Kijk ook bij online informatie voor werknemers

Overig:
Gesprekslijst bedoeld voor gesprekken met huisarts, ook handig voor gesprek met bedrijfs-/verzekeringsarts

Fit for Work tools die ondersteunen bij werken met chronische aandoeningen

Mijn re-integratieplan (gratis) leerprogramma dat ondersteunt bij werkhervatting en herstel 

Roadmap Werkkracht bij kanker schema dat grillig herstel bij kanker afzet tegen stappen wet poortwachter. Ook handige informatie bij grillig herstel door corona

Gesprekshulp Werk en Kanker met inzicht in rol, rechten en plichten werknemer en werkgever. Ook handige informatie bij uitval door long covid

Werkgevers

Handreikingen COVID-19 en werk (concept) tips en informatie over werkhervatting en aan het werk blijven met langdurige coronaklachten

Richtsnoer COVID-19 infectie en long covid: gids voor managers. Ondersteuning van werknemers die weer aan het werk gaan: voornaamste punten

Ervaringsverhalen
Als corona maar niet overgaat: hoe steun je werknemers bij long covid? PW Net 23 juni 2021

Kijk ook bij online informatie voor werkgevers

Overig
Fit for Work tools die werkgevers ondersteunen in het begeleiden van werknemers met chronische aandoeningen.

Roadmap Werkkracht bij kanker schema dat grillig herstel bij kanker afzet tegen stappen wet poortwachter. Ook handige informatie bij grillig herstel door corona

Gesprekshulp Werk en Kanker met inzicht in rol, rechten en plichten werknemer en werkgever. Ook handige informatie bij uitval door long covid

ZZP’ers

Handreikingen COVID-19 en werk (concept) tips en informatie over werkhervatting en aan het werk blijven met langdurige coronaklachten

Werkwijzer Q-koorts  tips en informatie, ook handig voor mensen met langdurige coronaklachten

Ervaringsverhalen
ZZP-er vertelt over zijn problemen en welke tips hij heeft om er mee om te gaan. Lees ook zijn verhaal.

Kijk ook bij online informatie voor ZZP-ers

Overig
Mijn re-integratieplan (gratis) leerprogramma dat ondersteunt bij werkhervatting en herstel 

Gesprekslijst bedoeld voor gesprekken met huisarts, ook handig voor inzicht in wat je kunt (qua werk)

Financiële problemen

Geldfit voor inzicht in je financiën en hulp
KvK Adviesteam van Kamer van Koophandel
Meer adressen voor hulp bij financiële problemen

Arbozorgprofessionals

Leidraad Herstel & Re-integratie in het kielzog van COVID-19; Post-Acute gevolgen van SARS CoV-2 infectie (PASC) – bedrijfsartsen. NVAB

Overig:
Factsheet omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden en inadequate ziektepercepties van praktisch geschoolde werkenden en hun naasten. UMCG

Richtlijn chronisch zieken en werk voor bedrijfs- en verzekeringsartsen als steun bij beoordelen en begeleiden van werk(zoek)enden met een chronische aandoening. Coronel Instituut

Kijk ook bij online informatie voor arbozorgprofessionals

Zorgprofessionals

  Handreikingen COVID-19 en werk (concept) tips en informatie over begeleiden van werkende coronapatiënten

  Handreiking voor de zorg. Behandeling en begeleiding van post-COVID-19-patiënten: het COVID-19 Associated Syndrom. Long Alliantie Nederland

  Handreiking ergotherapie bij COVID-19 cliënten in de herstelfase Ergotherapie Nederland

  Standpunt over fysiotherapie bij patiënten met COVID-19. KNGF

  Kijk ook bij online informatie voor zorgprofessionals

  Overig:
  Factsheet omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden en inadequate ziektepercepties van praktisch geschoolde werkenden en hun naasten. UMCG

  Fit for Work en Target@Work tools voor zorgprofessionals om werkende patiënten te begeleiden

  Richtlijn NAH en arbeidsparticipatie.
  Ook mogelijk handzaam bij werkende coronapatiënten met hersenschade. FMS

  Richtlijn chronisch zieken en werk
  Een richtlijn voor bedrijfs- en verzekeringsartsen die ook andere zorgprofessionals handvatten biedt. Coronel Instituut voor Arbeid & Gezondheid/AMC

  Roadmap Werkkracht bij kanker schema dat herstel bij kanker afzet tegenover stappen uit wet poortwachter. Ook handig instrument bij grillig herstel door corona.

  COVID-19 & werk is een programma van Centrum Werk Gezondheid en C-Support 
  ondersteund door de ministeries van SZW en VWS