Tools

Tools die werken of werkhervatting bij langdurige coronaklachten ondersteunen of waar het thema arbeid/werk aan bod komt.
Aangevuld met enkele  tools van chronische aandoeningen en werk die ook handig kunnen zijn bij langdurige coronaklachten.

Heb je tools over corona en werk die hier nog niet bij staan? We horen ze graag. Dit kan per e-mail info@centrumwerkgezondheid.nl 

ZZP’ers

Handreikingen COVID-19 en werk (concept) Centrum Werk Gezondheid

Werkwijzer Q-koorts Ook geschikt voor mensen met long covid. Q-support, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Centrum Werk Gezondheid

Overig:
Mijn re-integratieplan Whiplash Stichting Nederland, de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en de Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging, in samenwerking met bedrijfsartsen

Werkenden

Handreikingen COVID-19 en werk (concept) Centrum Werk Gezondheid

Werkwijzer Q-koorts. Ook geschikt voor mensen met long covid. Q-support, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Centrum Werk Gezondheid

Overig:
Fit for Work tools werknemers.
Centrum Werk Gezondheid

Mijn re-integratieplan Whiplash Stichting Nederland, de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en de Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging, in samenwerking met bedrijfsartsen

Roadmap Werkkracht bij kanker schema dat herstel bij kanker afzet tegenover stappen uit wet poortwachter. Ook handig instrument bij grillig herstel door corona.
Re-turn, OVAL en ministerie van SZW

Werkgevers

Handreikingen COVID-19 en werk (concept) Centrum Werk Gezondheid

Overig:
Fit for Work tools.
Centrum Werk Gezondheid

Roadmap Werkkracht bij kanker schema dat herstel bij kanker afzet tegenover stappen uit wet poortwachter. Ook handig instrument bij grillig herstel door corona.
Re-turn, OVAL en ministerie van SZW

Arbozorgprofessionals

Leidraad Herstel & Re-integratie in het kielzog van COVID-19; Post-Acute gevolgen van SARS CoV-2 infectie (PASC) – bedrijfsartsen. NVAB

Overig:
Richtlijn chronisch zieken en werk. Bedrijfs- en verzekeringsartsen. Coronel Instituut

Zorgprofessionals

  Handreikingen COVID-19 en werk (concept)
  Centrum Werk Gezondheid

  Handreiking voor de zorg. Behandeling en begeleiding van post-COVID-19-patiënten: het COVID-19 Associated Syndrom. Long Alliantie Nederland

  Handreiking ergotherapie bij COVID-19 cliënten in de herstelfase. Ergotherapie Nederland

  Standpunt over fysiotherapie bij patiënten met COVID-19. KNGF

  Overig:
  Fit for Work tools voor zorgprofessionals
  Centrum Werk Gezondheid

  Richtlijn NAH en arbeidsparticipatie.
  Ook mogelijk handzaam bij werkende coronapatiënten met hersenschade. FMS

  Roadmap Werkkracht bij kanker schema dat herstel bij kanker afzet tegenover stappen uit wet poortwachter. Ook handig instrument bij grillig herstel door corona.
  Re-turn, OVAL en ministerie van SZW

  COVID-19 & werk is een programma van Centrum Werk Gezondheid en C-Support 
  ondersteund door de ministeries van SZW en VWS