Kwalitatief onderzoek COVWORKS

Het kwalitatieve onderzoeksdeel heeft tot doel om inzicht te geven in belemmerende en bevorderende factoren bij werkhervatting met langdurige coronaklachten en mogelijke werknemersprofielen. Dit kwalitatieve onderzoek is uitgevoerd door Centrum Werk Gezondheid.

Het artikel geeft de resultaten weer van het kwalitatieve deel van COVWORKS, een kortlopend onderzoek van in totaal 8 maanden (november 2021-juli 2022). Het heeft tot doel om inzicht te geven in belemmerende en bevorderende factoren bij werkhervatting met langdurige coronaklachten en mogelijke werknemersprofielen.

De tien factoren zijn ook opgenomen in een nieuwe versie van de Handreikingen langdurige coronaklachten en werk.

Het onderzoek is uitgevoerd door Centrum Werk Gezondheid en maakt deel uit van het programma COVID-19 en werk waarin het Centrum samen met C-support voorlichting- en scholingsmaterialen ontwikkelt rond werken met langdurige coronaklachten.

Wil je ook gebruik willen maken van de lijst met tien factoren of de afzonderlijke profielen dan kun je die hier downloaden

COVID-19 & werk is een programma van Centrum Werk Gezondheid en C-support 
ondersteund door de ministeries van SZW en VWS

Centrum Werk Gezondheid, Regentesselaan 24, 3818HJ Amersfoort. info@centrumwerkgezondheid.nl Tel: 033 465 62 74
C-support hoofdkantoor, Goudsbloemvallei 1, 5237 MH ‘s-Hertogenbosch. info@c-support.nu Tel: 073 4400 440