Skip to main content

Post-COVID en werk

Werkbehoud voor werkenden met langdurige COVID klachten

Tools

In het  programma COVID-19 en werk  (2021-2023) ontwikkelden  we voorlichting en scholing (tools) voor werknemers, werkgevers, zelfstandig werkenden, arbozorgprofessionals, zorgprofessionals en andere professionals met belangstelling voor post-COVID en werk. Resulterend in een webinar, 6 animaties, 28 video’s, een handreiking en deze website. Het programma was in samenwerking met C-Support.

Onderzoek

Aanvullend is er binnen het programma kwalitatief en kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder de naam COVWORKS (2021-2022). Met als doel om meer inzicht te krijgen in cijfers rond werkproblemen bij post-COVID en factoren die een rol spelen in het proces van werkhervatting en werkbehoud bij post-COVID. Het resulteerde in 10 belangrijke factoren en vijf werknemersprofielen.

Perspectieven

Vanuit het project Perspectieven (2023-2024) is meer meer inzicht gekomen in het proces van werken/werkhervatting bij post-COVID vanuit het perspectief van de werknemer en direct betrokkenen, zoals werkgevers, naasten, collega’s, HR, Arbo- en zorgverleners. De verkregen inzichten zijn vertaald naar praktisch toepasbare informatie in de vorm van postcovidenwerk.nl en handreikingen post-COVID en werk.