Skip to main content

Post-COVID en werk

Werkbehoud voor werkenden met langdurige COVID klachten

Tools

In dit  programma  (2021-2023) ontwikkelden  we voorlichting en scholing (tools) over COVID-19 en werk voor werknemers, werkgevers, zelfstandig werkenden, arbozorgprofessionals, zorgprofessionals en andere professionals met belangstelling voor COVID-19 en werk. Dat deden we voor en samen met C-Support.

Onderzoek

Aanvullend is er binnen het programma kwalitatief en kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder de naam COVWORKS (2021-2022). Met als doel om meer inzicht te krijgen in cijfers rond werkproblemen bij post-COVID en factoren die een rol spelen in het proces van werkhervatting en werkbehoud bij post-COVID.

Perspectieven

Vanuit het project Perspectieven bieden we komend jaar (2023-2024) meer inzicht in het werkhervattingsproces vanuit het perspectief van de werknemer en direct betrokkenen, zoals werkgevers, naasten, collega’s, HR, Arbo- en zorgverleners. Met een vertaling van de verkregen inzichten naar praktisch toepasbare informatie voor genoemde stakeholders.