Programma COVID-19 en werk – 2021-2023

Dit programma ontwikkelt voorlichting en scholing over COVID-19 en werk aan werknemers, werkgevers, zelfstandig werkenden, arbozorgprofessionals, zorgprofessionals en andere professionals met belangstelling voor COVID-19 en werk.

Naast de fysieke impact van corona geven we aandacht aan de psychische gevolgen/burn-out en sociale effecten van COVID-19 infectie en behandeling. Met als doel dat mensen met langdurige coronaklachten aan het werk kunnen blijven, nu en in de toekomst. Een landelijke netwerksessie met afvaardiging van de genoemde doelgroepen vormde de start van het programma, En van een netwerk COVID-19 en werk om ervaringen en kennis te delen, en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling en verspreiding van kennis.

Het streven is dat parallel en waar mogelijk gekoppeld aan de activiteiten van dit programma een onderzoeksprogramma start dat wetenschappelijk onderbouwde inzichten biedt in het handelen bij COVID-19 en werk. En op den duur breder over postinfectieuze klachten en werk.

COVID-19 & werk is een programma van Centrum Werk Gezondheid en C-Support 
ondersteund door de ministeries van SZW en VWS