COVID-19 en werk

Dit programma ontwikkelt in de periode van 2020 tot 2023 voorlichting en scholing over COVID-19 en werk voor  werknemers, werkgevers, zelfstandig werkenden, arbozorgprofessionals, zorgprofessionals en andere professionals met belangstelling voor COVID-19 en werk.

We vernieuwen deze site en pagina’s door steeds nieuwe informatie toe te voegen

Voor iedereen die die meer wil weten over langdurige corona klachten (long covid, post covid syndroom) en de maatschappelijke gevolgen, waaronder het werk.

Binnenkort:

Gesprek over werk

Als je corona klachten hebt die langer duren en je niet kunt werken, moet je er met allerlei mensen over praten.

Hoe bereid je daarop voor?

Gesprek met de Bedrijfsarts

Kijk wat de bedrijfsarts voor Marjolein kan doen en hoe zo’n gesprek gaat.

Een Dagverhaal

Wat is een dagverhaal en hoe kan dat mij helpen in het gesprek met allerlei mensen met wie ik moet spreken over werken en mijn situatie.

COVID-19 & werk is een programma van Centrum Werk Gezondheid en C-Support 
ondersteund door de ministeries van SZW en VWS