Skip to main content

Adviescommissie

Een commissie die adviseert en meedenkt over de ontwikkelingen binnen het programma en het onderzoek, die kennis en ervaringen vanuit praktijk en wetenschap inbrengt en bijdraagt aan het verspreiden van de resultaten en ervaringen.
Aan de commissie nemen deel:

Frank Alfrink Voorzitter Vereniging ZZP Nederland
Coen van Bennekom Revalidatiearts Heliomare, bijzonder hoogleraar in de Revalidatie en arbeid Universiteit van Amsterdam, afgevaardigd namens Federatie Medisch Specialisten (FMS)
Monique Broekhuizen voorzitter NVVG commissie Wetenschap. verzekeringsarts UWV Sociaal medische Zaken Den Haag & Leiden
Lex Burdorf Hoogleraar en hoofd afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC
Annemieke de Groot Directeur-bestuurder C-support
Diewke de Haen Projectleider/senior team lead PostCovid NL
Karin Haks Kennishouder arbeid PostCovid NL
Rianne Hermanns
 Teamcoördinator, nazorgadviseur C-support
Marianne Holleman Directeur Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC)
Kitty Jong Vicevoorzitter FNV
Ernst Jurgens Bedrijfsarts, klinisch arbeidsgeneeskundige, bestuurslid NVAB
Joost Klappe Supplier Quality Manager Essity, co-founder Long Covid Nederland
Jaap Maas Klinisch arbeidsgeneeskundige, bedrijfsarts Amsterdam UMC, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
Harald Miedema Arts Maatschappij en Gezondheid, lector Arbeid en Gezondheid Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam
Alfons Olde Loohuis Medische adviseur C-support
Rune Poortvliet Onderzoeker en ervaringsdeskundige
Marike Schooneveldt Beleidsadviseur Veilig & Gezond werken FNV
Merel Schuring Assistant professor afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC
Thomas Teunissen Kennisadviseur Centraal Expertisecentrum Sociaal Medische Zaken (SMZ) UWV
Dorethé Wassink Beleidsmedewerker Ergotherapie Nederland

Meta van der Woude Anesthesioloog-intensivist en ervaringsdeskundige


Eerdere leden (2021-2023)

Theo van der Bom Directeur-Bestuurder Ergotherapie Nederland
Bart Dollekens
Klinisch arbeidsgeneeskundig, instituutsopleider SGBO|Eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc
Juanita Haagsma
Assistant professor Erasmus MC Department of Public Health
Rob Kok vanuit eerdere functie Voorzitter NVVG
Clare Luymes PhD | Senior kennisadviseur UWV SMZ Kennis & Innovatie en senior onderzoeker Amsterdam UMC (KCVG)
Mario van Mierlo Beleidssecretaris VNO-NCW/MKB Nederland
Jolanda van Rijssen vanuit eerdere functie Directieadviseur Sociaal-medische Zaken UWV, senior onderzoeker Amsterdam UMC
Yvonne Spies vanuit eerdere functie Manager Preventie, Zorg en Onderzoek Longfonds / patiëntenorganisatie PostCovid NL