Adviescommissie

Een commissie die adviseert en meedenkt over de ontwikkelingen binnen het programma en het onderzoek, die kennis en ervaringen vanuit praktijk en wetenschap inbrengt en bijdraagt aan het verspreiden van de resultaten en ervaringen.
Aan de commissie nemen deel:

Frank Alfrink Voorzitter Stichting ZZP Nederland
Coen van Bennekom Revalidatiearts Heliomare, bijzonder hoogleraar in de Revalidatie en arbeid Universiteit van Amsterdam, afgevaardigd namens Federatie Medisch Specialisten
Theo van der Bom Directeur-Bestuurder Ergotherapie Nederland
Monique Broekhuizen Verzekeringsarts, voorzitter commissie wetenschap NVVG, UWV Sociaal medische Zaken Den Haag & Leiden
Lex Burdorf Hoogleraar en hoofd afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC
Bart Dollekens Klinisch arbeidsgeneeskundig, instituutsopleider SGBO|Eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc
Annemieke de Groot Directeur-bestuurder C-support
Juanita Haagsma Assistant professor Erasmus MC Department of Public Health
Rianne Hermanns Teamcoördinator, nazorgadviseur C-support
Kitty Jong Vicevoorzitter FNV
Ernst Jurgens Bedrijfsarts, klinisch arbeidsgeneeskundige, bestuurslid NVAB
Rob Kok Voorzitter NVVG
Jaap Maas Klinisch arbeidsgeneeskundige, bedrijfsarts Amsterdam UMC, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
Harald Miedema Arts, epidemioloog, lector Arbeid en Gezondheid Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam
Mario van Mierlo Beleidssecretaris VNO-NCW/MKB Nederland
Alfons Olde Loohuis Medische adviseur C-support
Rune Poortvliet Onderzoeker en ervaringsdeskundige
Jolanda van Rijssen Directieadviseur Kennis & Innovatie UWV, senior onderzoeker Amsterdam UMC
Yvonne Spies Manager Preventie, Zorg en Onderzoek Longfonds / patiëntenorganisatie PostCovid NL
Meta van der Woude Anesthesioloog-intensivist en ervaringsdeskundige

COVID-19 & werk is een programma van Centrum Werk Gezondheid en C-support 
ondersteund door de ministeries van SZW en VWS

Centrum Werk Gezondheid, Regentesselaan 24, 3818HJ Amersfoort. info@centrumwerkgezondheid.nl Tel: 033 465 62 74
C-support hoofdkantoor, Goudsbloemvallei 1, 5237 MH ‘s-Hertogenbosch. info@c-support.nu Tel: 073 4400 440