Programma COVID-19 en werk – 2021-2023

In dit  programma ontwikkelen we voorlichting en scholing over COVID-19 en werk voor werknemers, werkgevers, zelfstandig werkenden, arbozorgprofessionals, zorgprofessionals en andere professionals met belangstelling voor COVID-19 en werk.

Het programma loopt van april 2021 t/m maart 2023.
Het is een samenwerking van Centrum Werk Gezondheid en C-support. Deze samenwerking is tot stand gekomen met steun van ministerie van SZW en VWS naar aanleiding van een motie van D66 en SP.

Recent onderzoek  laat zien dat 1 op de 8 mensen na een COVID-19 besmetting langdurig klachten heeft, het zogenaamde long covid of postcovidsyndroom (Lifelines UMCG, aug 2022). Zoals het er nu uitziet betreft dit een grote groep werkende mensen.

Dit programma ontwikkelt voorlichting en scholing over langdurige coronaklachten en werk voor werknemers, werkgevers, zelfstandig werkenden, arbozorgprofessionals, zorgprofessionals en andere professionals met belangstelling voor COVID-19 en werk.

Via deze website bieden we informatie, tools en inzichten die bijdragen aan kunnen blijven werken met langdurige coronaklachten.

Naast de fysieke impact van corona geven we aandacht aan de psychische gevolgen/burn-out en sociale effecten. Met als doel dat mensen met langdurige coronaklachten aan het werk kunnen blijven, nu en in de toekomst.

Binnen het programma bekijken we ook vervolgactiviteiten die gericht zijn op postinfectieuze klachten en werk.

Het programma bevat ook het onderzoek COVWORKS, dat meer inzicht biedt in cijfers rond langdurige coronaklachten en werk en welke factoren een rol spelen bij werkhervatting met langdurige coronaklachten.

COVID-19 & werk is een programma van Centrum Werk Gezondheid en C-support 
ondersteund door de ministeries van SZW en VWS

Centrum Werk Gezondheid, Regentesselaan 24, 3818HJ Amersfoort. info@centrumwerkgezondheid.nl Tel: 033 465 62 74
C-support hoofdkantoor, Goudsbloemvallei 1, 5237 MH ‘s-Hertogenbosch. info@c-support.nu Tel: 073 4400 440