Programma COVID-19 en werk – 2021-2023

In dit  programma ontwikkelen we in de periode van 2020 tot 2023 voorlichting en scholing over COVID-19 en werk voor werknemers, werkgevers, zelfstandig werkenden, arbozorgprofessionals, zorgprofessionals en andere professionals met belangstelling voor COVID-19 en werk.

Programma

Dit programma ontwikkelt voorlichting en scholing over COVID-19 en werk aan werknemers, werkgevers, zelfstandig werkenden, arbozorgprofessionals, zorgprofessionals en andere professionals met belangstelling voor COVID-19 en werk.

Naast de fysieke impact van corona geven we aandacht aan de psychische gevolgen/burn-out en sociale effecten van COVID-19 infectie en behandeling. Met als doel dat mensen met langdurige coronaklachten aan het werk kunnen blijven, nu en in de toekomst. Een landelijke netwerksessie met afvaardiging van de genoemde doelgroepen vormde de start van het programma, En van een netwerk COVID-19 en werk om ervaringen en kennis te delen, en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling en verspreiding van kennis.

Het streven is dat parallel en waar mogelijk gekoppeld aan de activiteiten van dit programma een onderzoeksprogramma start dat wetenschappelijk onderbouwde inzichten biedt in het handelen bij COVID-19 en werk. En op den duur breder over postinfectieuze klachten en werk.

Onderzoek

Samenvatting COVWORKS – long covid en werk

Onderzoek naar werkhervatting en werkbehoud bij langdurige coronaklachten

15 november 2021

Een aanzienlijke groep mensen houdt na een SARS-CoV-2 besmetting langdurig ernstige klachten en beperkingen, het zogenaamde long covid, ook wel aangeduid als Post-Acute COVID-19 Syndrome (PACS). Zoals het er nu uitziet betreft dit een behoorlijk omvangrijke groep, waaronder mensen die meestal nog volop in het arbeidsleven staan.

Dit onderzoek biedt naast inzicht in cijfers rond long covid en werk, inzicht in belemmerende en bevorderende factoren bij werkhervatting en werken met langdurige coronaklachten. Ook kijken we of er eventuele patronen van werkhervatting dan wel typeringen van werkende patiëntengroepen te achterhalen zijn.

De meerwaarde van dit onderzoek is dat met een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek er in relatief korte tijd wetenschappelijk onderbouwde kennis beschikbaar komt die gelijk ook toepassing kan krijgen in de praktijk. Dit is mogelijk door aan te sluiten bij de data van C-support en lopende COVID cohorten. En door verbinding te maken met het programma COVID-19 en werk dat voorlichting en scholing ontwikkelt rond corona en werk voor werknemers, werkgevers, zelfstandig werkenden en (arbo/zorg)professionals. Naast het kunnen vullen van kennislacunes rond long covid en werk, resulteert het project in handreikingen hoe om te gaan met long covid klachten en werk.

Centrum Werk Gezondheid, C-support en Hogeschool Rotterdam voeren in samenwerking met Amsterdam UMC locatie AMC, Erasmus Medisch Centrum Revalidatie & Longziekten, GGD Amsterdam, Radboudumc/IQ-Healthcare en RIVM het onderzoek uit. Met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Het is een kortlopend onderzoek van 6 maanden (november 2021-mei 2022).
Het onderzoek maakt deel uit van het programma COVID-19 en werk www.werkcovid19.nl 

Er is afstemming met het corona onderzoek via Lifelines en de ontwikkeling van een zorgpad corona vanuit het ACTION project.

Op de website van Long covid vind je eveneens veel informatie over buitenlands onderzoek rond COVID-19.

COVID-19 & werk is een programma van Centrum Werk Gezondheid en C-support 
ondersteund door de ministeries van SZW en VWS

Centrum Werk Gezondheid, Regentesselaan 24, 3818HJ Amersfoort. info@centrumwerkgezondheid.nl Tel: 033 465 62 74
C-support hoofdkantoor, Goudsbloemvallei 1, 5237 MH ‘s-Hertogenbosch. info@c-support.nu Tel: 073 4400 440