Onderzoek

Samenvatting COVWORKS – long covid en werk
Onderzoek naar werkhervatting en werkbehoud bij langdurige coronaklachten

15 november 2021

Een groep mensen houdt na een SARS-CoV-2 besmetting langdurig ernstige klachten en beperkingen, het zogenaamde long covid, ook wel aangeduid als Post-Acute COVID-19 Syndrome (PACS). Zoals het er nu uitziet betreft dit een behoorlijk omvangrijke groep, waaronder mensen die meestal nog volop in het arbeidsleven staan.

Dit onderzoek biedt naast inzicht in cijfers rond long covid en werk, inzicht in belemmerende en bevorderende factoren bij werkhervatting en werken met langdurige coronaklachten. Ook kijken we of er eventuele patronen van werkhervatting dan wel typeringen van werkende patiëntengroepen te achterhalen zijn.

De meerwaarde van dit onderzoek is dat met een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek er in relatief korte tijd wetenschappelijk onderbouwde kennis beschikbaar komt die gelijk ook toepassing kan krijgen in de praktijk. Dit is mogelijk door aan te sluiten bij de data van C-support en lopende COVID cohorten. En door verbinding te maken met het programma COVID-19 en werk dat voorlichting en scholing ontwikkelt rond corona en werk voor werknemers, werkgevers, zelfstandig werkenden en (arbo/zorg)professionals. Naast het kunnen vullen van kennislacunes rond long covid en werk, resulteert het project in handreikingen hoe om te gaan met long covid klachten en werk.

Centrum Werk Gezondheid, C-support en Hogeschool Rotterdam voeren in samenwerking met Amsterdam UMC locatie AMC, Erasmus Medisch Centrum Revalidatie & Longziekten, GGD Amsterdam, Radboudumc/IQ-Healthcare en RIVM het onderzoek uit.

Het onderzoek is een uitbreiding van het programma COVID-19 en werk www.werkcovid19.nl 

Met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

COVID-19 & werk is een programma van Centrum Werk Gezondheid en C-Support 
ondersteund door de ministeries van SZW en VWS