Skip to main content

Onderzoek COVWORKS

Het programma COVID-19 en werk kent ook een onderzoeksdeel, COVWORKS genaamd.  Het COVWORKS onderzoek biedt naast inzicht in cijfers rond long covid en werk (kwantitatief onderzoek), inzicht in belemmerende en bevorderende factoren bij werkhervatting met langdurige coronaklachten en mogelijke profielen van werkende patiëntengroepen (kwalitatief onderzoek)

Kwalitatief onderzoek:

  1. Inzicht in belemmerende en bevorderende factoren
  2. Mogelijk typering van werknemersgroepen

Het resultaat zijn tien belangrijke factoren die bij werkhervatting met langdurige coronaklachten een rol spelen. En inzicht in deze factoren met vijf werknemersprofielen: groepen werknemers die zich kenmerken met vergelijkbare factoren die bevorderend dan wel belemmerend werken.
naar de kwalitatieve resultaten

Kwantitatief onderzoek:

  1. Cijfermatig inzicht in werkenden, klachten en werkproblemen (verzuim)
  2. Cijfermatig inzicht in ziekteproces in relatie tot mate van werkproblemen (verzuim)
  3. Determinanten/mogelijke voorspellers van werkverzuim door langdurige coronaklachten (zoals leeftijd, geslacht, type ziekteproces, type klachten

Eén de uitkomsten is dat 8-10% van de mensen met betaald werk en een positieve coronatest een jaar na de infectie te maken heeft met werkproblemen zoals verzuim. Waarbij vooral vermoeidheid en cognitieve klachten een rol spelen bij deze werkproblemen.
naar de kwantitatieve resultaten


Centrum Werk Gezondheid, C-support en Hogeschool Rotterdam voeren in samenwerking met Amsterdam UMC locatie AMC, Erasmus MC Afdeling revalidatiegeneeskunde, GGD Amsterdam, Radboudumc/IQ-Healthcare en RIVM het onderzoek uit. Met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Het onderzoek sluit aan bij lopende cohorten en bij de activiteiten en data van C-support. Dit maakt het mogelijk om in relatief korte tijd de nodige inzichten te verkrijgen. Het onderzoek loopt van november 2021-september 2022 als onderdeel van programma COVID-19 en werk.

Er is afstemming met het corona onderzoek via Lifelines en de ontwikkeling van een zorgpad corona vanuit het ACTION project.

Op de website van Long covid vind je eveneens veel informatie over buitenlands onderzoek rond COVID-19.