Skip to main content

Congres  post-COVID en werk | video’s |  19 juni 2023

Het congres is een initiatief van Centrum Werk Gezondheid en C-support in samenwerking met ministerie van SZW en ministerie van VWS. Op het congres gaven de minister van SZW én de minister van VWS hun visie op post-COVID en werk en hoe beide ministeries gezamenlijk zich inzetten voor werkbehoud voor post-COVID patiënten. Een uniek moment!


Afgelopen jaren hebben de ministeries van SZW en VWS zich ingezet voor ondersteuning bij werkbehoud en werkhervatting met post-COVID. Via het oprichten van C-support met vanaf de start aandacht voor werk en inkomen. Via het programma ‘COVID-19 en werk’ en het onderzoek COVWORKS die onderbouwd en met (ervarings)deskundigheid invulling geven aan deze werkgerichte ondersteuning met tools voor C-support, werknemers, zelfstandig werkenden, werkgevers, Arbo- en zorgprofessionals.

De uitkomsten van het programma en het onderzoek willen we breed onder de aandacht brengen. En we willen nagaan met het veld wat we nog meer kunnen doen om mensen met post-COVID te kunnen ondersteunen bij werkhervatting en werkbehoud. Dit is de reden dat Centrum Werk Gezondheid, C-support, ministerie van SZW en ministerie van VWS gezamenlijk dit congres organiseren.

Je vindt hier de uitkomsten van het congres.
In volgorde van het congresprogramma.

Van de uitkomsten is een Toekomstagenda post-COVID en werk gemaakt.

De coördinatie van het congres was in handen van Centrum Werk Gezondheid.

Congres post-COVID en Werk

Tom van ’t Hek, dagvoorzitter

Arnold

Het verhaal van Arnold, vrachtwagenchauffeur met post-COVID.

Arnold & de zorg

Wie ondersteunt Arnold, vrachtwagenchauffeur met post-COVID: de huisarts, de ergotherapeut, de bedrijfsarts en anderen.

Samenwerken aan post-COVID en werk

 Annemieke de Groot, C-support
Paul Baart, Centrum Werk Gezondheid

  • Over belang van samenwerken bij post-COVID en werk, met sneak preview cijfers over werksituatie van mensen met post-COVID

Tools, facts & figures

Tamara Raaijmakers, Centrum Werk Gezondheid

  • Uitkomsten van programma COVID-19 en werk met praktische tools, 10 belangrijke factoren bij werkhervatting en cijfers over werkproblemen in relatie tot zorggebruik.
    Bekijk presentatie 

Tools in de praktijk

Rianne Hermanns, Diana ter Mull, C-support

  • Inzicht in de werkwijze van begeleiding van werkende post-COVID patiënten vanuit C-support.
    Bekijk presentatie

Toekomstperspectieven

Edith Brocken
Ergotherapie Nederland

Betrek de ergotherapeut, stop met spoor 2 als het geen meerwaarde heeft.

Chantal Gielen
UWV

Inzetten op goede kennis over post-COVID en werk bij artsen om te komen tot maatwerk.

Diewke de Haen
PostCovid NL

Mensen kunnen nu niet terecht op één plek: breng die poli’s terug!

Ernst Jurgens
NVAB

Er is dringend erkenning voor urgentie nodig om te komen tot oplossingen, perspectief en snelheid.

Joost Klappe
Long COVID Nederland

Zorg ervoor dat patiënten alleen te maken krijgen met professionals die postinfectieuze klachten erkennen en herkennen.

Alfons Olde Loohuis
Huisarts, C-support

COVID geeft kans om te ontschotten, om echt samen te werken, als professionals, samen met de patiënt. Bij voorkeur met inzet van een casemanager.

Jolande Sap
Maatschappelijk Impact Team (MIT)

Maatschappelijke problemen moeten leidend zijn.  Mensen met post-COVID kunnen niet wachten tot medisch alles is opgelost.

Cristel van de Ven
Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN)

Betere arbeidsgerelateerde zorg en betaalbare AOV voor zelfstandigen, én een compensatieregeling voor zorg-ZZP’ers uit 1e golf.

Toekomstagenda post-COVID en werk

  • Patiënten, werknemers, zelfstandigen, werkgevers, Arbo- en zorgprofessionals in gesprek over wat er nu en in de toekomst nodig is voor werkenden met post-COVID.

Minister Ernst Kuipers, VWS

Minister Karien van Gennip, SZW

Tot slot:

Annemieke de Groot, Paul Baart

Over een jaar samen bekijken welke stappen we hebben gezet!