Kwantitatief onderzoek COVWORKS

  1. Cijfermatig inzicht in werkenden, klachten en werkproblemen (verzuim)
  2. Cijfermatig inzicht in ziekteproces in relatie tot mate van werkproblemen (verzuim)
  3. Determinanten/mogelijke voorspellers van werkverzuim door langdurige coronaklachten (zoals leeftijd, geslacht, type ziekteproces, type klachten)

Centrum Werk Gezondheid, C-support en Hogeschool Rotterdam voeren in samenwerking met Amsterdam UMC locatie AMC, Erasmus MC Afdeling revalidatiegeneeskunde, GGD Amsterdam, Radboudumc/IQ-Healthcare en RIVM het onderzoek uit. Met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Het onderzoek sluit aan bij lopende cohorten en bij de activiteiten en data van C-support. Dit maakt het mogelijk om in relatief korte tijd de nodige inzichten te verkrijgen. Het onderzoek loopt van november 2021-september 2022 als onderdeel van programma COVID-19 en werk.

Er is afstemming met het corona onderzoek via Lifelines en de ontwikkeling van een zorgpad corona vanuit het ACTION project.Op de website van Long covid vind je eveneens veel informatie over buitenlands onderzoek rond COVID-19.

Voor vragen en opmerking naar aanleiding van het kwantitatieve onderzoek neem je contact op met:
Dr H. Miedema, Lector Arbeid en Gezondheid
Email: h.s.miedema@hr.nl   |  Telefoon: 06-3088 6266

COVID-19 & werk is een programma van Centrum Werk Gezondheid en C-support 
ondersteund door de ministeries van SZW en VWS

Centrum Werk Gezondheid, Regentesselaan 24, 3818HJ Amersfoort. info@centrumwerkgezondheid.nl Tel: 033 465 62 74
C-support hoofdkantoor, Goudsbloemvallei 1, 5237 MH ‘s-Hertogenbosch. info@c-support.nu Tel: 073 4400 440