Skip to main content

Kwantitatief onderzoek COVWORKS

Het onderzoek biedt:

 1. Cijfermatig inzicht in werkenden, klachten en werkproblemen (verzuim)
 2. Cijfermatig inzicht in ziekteproces in relatie tot mate van werkproblemen (verzuim)
 3. Inzicht in determinanten/mogelijke voorspellers van werkverzuim door langdurige coronaklachten (zoals leeftijd, geslacht, type ziekteproces, type klachten

Naar voren komt dat mensen die een ernstigere COVID infectie hebben doorgemaakt meer werkproblemen rapporteren. De ernst van de COVID infectie is daarbij afgeleid van een ziekenhuisopname (met en zonder IC opname) tijdens de infectie of paramedische zorg vanwege langdurige klachten na de infectie.

Na 3-12 maanden na infectie rapporteert:

 • 10-12% van de mensen met betaald werk die geen ziekenhuisopname of paramedische zorg hebben gehad werkproblemen
 • 50-60% van de mensen met betaald werk met een ziekenhuisopname of paramedische zorg werkproblemen
 • 70-80% van de mensen met betaald werk met IC opname werkproblemen

Er is een sterke verhoging van het risico op  werkproblemen bij gelijktijdig voorkomende vermoeidheids- of conditionele klachten en bij cognitieve klachten.

Opmerkelijk is dat de groep mensen die thuis ziek is geweest en nadien paramedische zorg nodig had, net zoveel of zelfs meer werkproblemen aangeeft als de groep mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest zonder IC-behandeling.

Verder is opvallend dat het percentage respondenten met werkproblemen in de meeste subgroepen maar relatief weinig af lijkt te nemen over de tijd.

Het onderzoek heeft erin geresulteerd dat in lopende onderzoeken rond zorg en Post-COVID nu (meer) werkgerelateerde items zijn opgenomen. Daarmee is basis gelegd om nu en in de toekomst meer inzicht te krijgen in relaties tussen zorg- en arbeidsuitkomsten bij langdurige coronaklachten.

  Centrum Werk Gezondheid, C-support en Hogeschool Rotterdam voerden in samenwerking met Amsterdam UMC locatie AMC, Erasmus MC Afdeling revalidatiegeneeskunde, GGD Amsterdam, Radboudumc/IQ-Healthcare en RIVM het onderzoek uit. Met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

  Het onderzoek liep van november 2021-september 2022 als onderdeel van het programma COVID-19 en werk.

  Voor vragen en opmerking naar aanleiding van het kwantitatieve onderzoek neem je contact op met:
  Dr H. Miedema, Lector Arbeid en Gezondheid
  Email: h.s.miedema@hr.nl   |  Telefoon: 06-3088 6266