Skip to main content

Kick off  | video’s |  26 april 2021

Het delen van ervaringen en kennis is urgent: iedereen is zoekende. Er is nog onvoldoende informatie, laat staan wetenschappelijke onderbouwde data, beschikbaar hoe te handelen bij langdurige coronaklachten en werk. Het gaat om zowel fysieke als psychische en ook sociale aspecten van COVID-19.

Dit is de aanleiding voor het programma COVID-19 en werk, waar belanghebbenden op een eenvoudige, laagdrempelige wijze de nodige ervaringen en kennis met elkaar kunnen delen.

Het programma is gestart met een online kick-off sessie op 26 april 2021. Deze sessie had ook tot doel gehad om de deelnemers als een netwerk bij het programma te betrekken om zo de kennis rond COVID-19 en werk verder mee te helpen ontwikkelen en uit te dragen.
Binnen het netwerk kun je ook vragen of informatie delen met de andere deelnemers.

Het programma is een samenwerking van Centrum Werk Gezondheid en C-support. Deze samenwerking is tot stand gekomen met steun van ministerie van SZW en VWS naar aanleiding van een motie van D66 en SP.

Video van het plenaire deel van de kick-off sessie waarin ervaringsdeskundigen en deskundigen ervaringen en tips delen

De live-stream is verzorgd door Webinary, Amersfoort

Minister van Ark, VWS

Welkom door Minister voor Medische Zorg en Sport Tamara van Ark

Vanuit de Tweede Kamer:
Steven van Weyenberg D66

Motie van Weyenberg – van Dijk

Het probleem

Wat je meemaakt als je lang ziek bent van COVID-19

Video samengesteld door:
Marloes van der Velde, Typisch Marloes en
Jesse van Venrooij, filmmoment.nl

Oplossingen

Hoe je zelf werkt aan oplossingen en persoonlijke acties

Video samengesteld door:
Marloes van der Velde, Typisch Marloes en
Jesse van Venrooij, filmmoment.nl

The breakout-rooms

Inzichten, tips en problemen

Samenvatting

Kick-off in het kort