Skip to main content

Iedereen kan late gevolgen ondervinden van een COVID-19 infectie, ook jouw medewerkers.
Wat betekent het voor het werk? En wat betekent het werk voor je medewerker?  

De waarde van werk

Prof Dr Ir Lex Burdorf is Hoogleraar maatschappelijke gezondheid aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Hij legt uit waarom werken voor mensen belangrijk is, ook voor mensen die langdurige coronaklachten hebben.

Ontwrichting door COVID-19

In deze video legt Lex Burdorf uit wat de gevolgen kunnen zijn van langdurige Corona klachten voor de samenleving en voor mensen die het persoonlijk treft.

COVID? Een haakse bocht!

Ook klinisch arbeidsgeneeskundige en bedrijfsarts Ernst Jurgens heeft het over de ontwrichting van langdurige corona klachten.

Wat zijn handige tips voor werkopbouw. Hoe kan je werknemer omgaan met het werk. En welke begeleiding kan de bedrijfsarts jou en je werknemer bieden.

Werkopbouw & Energie-management

Voor werkgevers en werknemers is handige informatie opgenomen over werkbouw bij langdurige coronaklachten in deze handreikingen.

Maatwerk

Eén ding is duidelijk: er is nog geen eenduidig recept voor herstel, zegt Ernst Jurgens

Wet Poortwachter en de bedrijfsarts

Als je ziek bent moeten werkgever en werknemer zich houden aan de regels van de wet Poortwachter. De bedrijfsarts kan daarbij helpen

Als je medewerker coronaklachten heeft die langer duren en je medewerker niet kan werken, staan er gesprekken met allerlei mensen op de agenda. Bekijk welke tips jij je medewerker kan geven om zich hierop voor te bereiden.

Gesprek over werk

Hoe kan je medewerker zich op diverse gesprekken voorbereiden, zoals met jou en de bedrijfsarts?
Kijk welke tips Marjolein krijgt.

Gesprek met de Bedrijfsarts

Kijk wat de bedrijfsarts voor Marjolein kan doen en hoe zo’n gesprek gaat.

Een dagverhaal

Wat is een dagverhaal en hoe kan dat je medewerker helpen in het gesprek met jou en anderen.

Kijk waarover Marjolein schrijft in haar dagverhaal

Voor werkhervatting zetten werkgever en werknemer zich samen in. Bedrijfsarts Ernst Jurgens vertelt over hoe je medewerker daarin meer regie kan nemen.

Zelfregie

Hoe werkt

zelfregie

Geen goed gesprek?

Vaak gaan de gesprekken met de bedrijfsarts goed, soms niet. Wat moet je dan doen? 

Werkgever tools

Tips Hoe werkgevers medewerkers met long covid kunnen ondersteunen. 
Handreikingen langdurige coronaklachten en werk
Richtsnoer COVID-19 infectie en long covid – gids voor managers

Niet specifiek long covid, wel handig
Fit for Work tools wreken met chronische klachten
Gesprekshulp Werk en Kanker
Roadmap Werkkracht bij kanker wet poortwachter
Werkenmethersenletsel.nl

Online Info

Arbodienst websites
Arbo-inf@cts NCvB
C-support ook begeleiding bij Werk & inkomen
Herstelzorgnacovid.nl tips van deskundigen
Thuisarts.nl werken na corona voor patiënt, maar ook handig voor werkgevers
UWV long covid en WIA

Relevant bij begeleiding van je werknemer:
Online kort artikel Samenwerking revalidatie- en bedrijfsarts cruciaal voor werkenden met post-COVID
Leidraad bedrijfsartsen – NVAB
Arbeidsdeskundig handelen bij long covid – NVvA

Niet specifiek post-COVID, wel handig:
Kennisbibliotheek Chronisch werkt AKC
Regels bij ziekte en werk voor werkgevers en werknemers
Werkenchronischziek.nl Centrum Werk Gezondheid

Post-COVID, mogelijke oorzaken en behandeling:
Informatie en video’s van C-support
Informatie van Stichting Long COVID
Long Covid Toolkit internationaal (in oprichting)
Rapport Kennisbundeling post-COVID (okt 2023)