WERKGEVER Tools

Tools die werken of werkhervatting bij langdurige coronaklachten ondersteunen of waar het thema arbeid/werk aan bod komt.
Aangevuld met enkele  tools van chronische aandoeningen en werk die ook handig kunnen zijn bij langdurige coronaklachten.

 Heb je tools over corona en werk die hier nog niet bij staan? We horen ze graag. Dit kan per e-mail info@centrumwerkgezondheid.nl 

Tools

Flyer Long COVID: Wat er met het lichaam aan de hand is

Handreikingen COVID-19 en werk tips en informatie over werkhervatting en aan het werk blijven met langdurige coronaklachten

Richtsnoer COVID-19 infectie en long covid: gids voor managers. Ondersteuning van werknemers die weer aan het werk gaan: voornaamste punten

Thuisarts.nl werken na corona – voor patiënten, maar ook handige info voor werkgevers

Werkenmethersenletsel.nl handige info voor werkgevers over wetgeving en wie doet wat bij ziekte van medewerker

Ervaringsverhalen
Als corona maar niet overgaat: hoe steun je werknemers bij long covid? PW Net 23 juni 2021

Overig
Fit for Work tools die werkgevers ondersteunen in het begeleiden van werknemers met chronische aandoeningen.

Roadmap Werkkracht bij kanker schema dat grillig herstel bij kanker afzet tegen stappen wet poortwachter. Ook handige informatie bij grillig herstel door corona

Gesprekshulp Werk en Kanker met inzicht in rol, rechten en plichten werknemer en werkgever. Ook handige informatie bij uitval door long covid

Inclusief leidinggeven in coronatijd van de Normaalste Zaak

On line info

Arbodienst websites
Arbo-inf@cts NCvB
C-support begeleiding werk & inkomen
Handreikingen COVID-19 en werk
herstelzorgnacovid.nl tips van deskundigen
Thuisarts.nl werken na corona
UWV long covid en WIA
Werkgeverszaken long covid

Overig:
Kennisbibliotheek Chronisch werkt AKC
Regels bij ziekte en werk voor werkgevers en werknemers
Werkenchronischziek.nl Centrum Werk Gezondheid

COVID-19 & werk is een programma van Centrum Werk Gezondheid en C-Support 
ondersteund door de ministeries van SZW en VWS