Skip to main content

Van werknemer naar patiënt en terug

Nazorgadviseur Rianne Hermanns vertelt wat je overkomt als je zomaar van een gezonde werkende een vermoeide patiënt bent geworden.

Ze geeft tips wat je kunt doen en vooral ook wat niet.

Ervaringen:

Naast jou zijn er vele anderen die lang de gevolgen van een COVID infectie ondervinden.
Enkele mensen delen hun werkervaringen toen ze langer dan verwacht te maken kregen met de gevolgen van een corona besmetting.

Rune en Misha aan het woord

Rune en zelfstandig ondernemer Misha delen hun ervaringen rond werk en langdurige coronaklachten.

Misha en Rune over wat werkt 

Over wat werkt, wat werkt voor mij, wat kunnen anderen doen.

Met wie heb je het over jouw klachten

Maureen vertelt over wat zij meemaakte. Zowel in contact met thuis, hulpverleners, de bedrijfsarts als met haar leidinggevende en collega’s.

Tips  & adviezen

Maureen heeft ook nog een paar adviezen en tips over langdurige coronaklachten en werk.

Als je ziek bent door corona en daar al lang klachten van ondervindt, moet je het daarover met veel mensen hebben. Je baas, je collega’s, de HR afdeling, de bedrijfsarts en ook bijvoorbeeld je therapeuten of dokter.

Hoe doe je dat en wat kan je daarbij helpen. In drie korte animaties leggen we dat uit.

Gesprek over werk

Als je coronaklachten hebt die langer duren en je niet kunt werken, moet je er met allerlei mensen over praten. Hoe bereid je daarop voor?

Gesprek met de bedrijfsarts

Wat de bedrijfsarts kan doen en hoe zo’n gesprek gaat.

Deze gesprekslijst om gesprek met je arts voor te bereiden, kan ook handig zijn in gesprek met je bedrijfsarts

Een dagverhaal

Wat is een dagverhaal en hoe kan dat helpen in het gesprek met allerlei mensen met wie je moet spreken over werk en je situatie.

Hoe maak je een dagverhaal? Als je er zelf niet goed uitkomt, vraag iemand om je erbij te helpen. Hier onder twee voorbeelden:

Als je (tijdelijk) niet kunt werken heeft dat invloed op je loon. En er zijn verschillende wetten waaraan iedereen zich moet houden: jij, je werkgever en de uitkeringsinstantie.

Inkomen bij ziekte

Wat zijn de gevolgen van je ziekte voor je inkomen, het eerste en het tweede jaar, als je in loondienst bent (vast contract). Wat betekent dat voor je vergoedingen? En wat zijn de opties na 2 jaar?

Wet verbetering poortwachter

Vanaf het moment van je ziekmelding richt jij je samen met je werkgever op herstel: weer aan het werk gaan, oftewel re-integratie. Wet verbetering poortwachter vormt de kapstok bij je re-integratie.

Na 2 jaar: WIA

De afkorting staat voor ‘Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen’. Wat is de rol van de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige? En wat zijn de WGA en IVA uitkeringen?

  • Aandachtspuntenlijst die kan helpen bij voorbereiding van gesprek met verzekeringsarts (sociaal medische beoordeling).

Bedrijfsarts Ernst Jurgens vertelt over weer gaan werken met of na COVID-19 met klachten. Wat kan, mag en moet.

Werkopbouw & Energie-management

Maatwerk

Eén ding is duidelijk: er is nog geen eenduidig recept voor herstel en werkhervatting, zegt Ernst Jurgens

Wet Poortwachter en de bedrijfsarts

Als je ziek bent moeten werkgever en werknemer zich houden aan de regels van de Wet verbetering poortwachter. De bedrijfsarts kan daarbij helpen

Zelf de touwtjes in handen houden is erg belangrijk. Bedrijfsarts Ernst Jurgens legt uit wat zelfregie is.

Zelfregie

Hoe werkt zelfregie

Je bedrijfsarts vragen om contact op te nemen met je andere zorgverleners, is een vorm van zelf de regie nemen.

Geen goed gesprek?

Vaak gaan de gesprekken met de bedrijfsarts goed, soms niet. Wat moet je dan doen? 

Het ontbreekt je vaak aan energie als je langdurige klachten na COVID-19 hebt.
Ergotherapeut Edith Brocken geeft adviezen hoe om te gaan met beperkte energie en herstel.

Balans

Regie nemen, binnen grenzen blijven en duidelijk zijn naar anderen, dat brengt balans die je nodig hebt voor herstel.

Weinig energie

Edith vergelijkt de energie met langdurige coronaklachten met de batterij van een oude mobiele telefoon. Niet leuk, wel helder als we het over energiemanagement hebben.

Energie-management 

Wat je wel en niet kunt doen aan je herstel. Welke keuzes maak je en wat kun je doen om zelf de regie te nemen.

Meer zelfhulp tips

Tips van Edith

Nog een paar tips over energiemanagement.

Anderen, zoals collega’s en familieleden  reageren ook op jou als je vaak niet kunt meedoen. Daphne Metsemakers, psycholoog, vertelt wat het met je doet als je vanwege je -vaak niet zichtbare- klachten een stempel (stigma) krijgt. En wat jij en anderen eraan kunnen doen.
En wat het verschil is tussen de klachten na een COVID-19 infectie en burn-out.

Stigma bij langdurige coronaklachten

Stigma betekent dat mensen je een bepaald stempel geven, dat ze een bepaald beeld van je hebben. Wat niet altijd klopt.

Toch geen burn-out?

Dat is een reactie die je nogal eens krijgt als je langdurige coronaklachten hebt. Daphne legt het verschil uit.

name=”werknemertools></a>”>

Werknemers tools

Handreikingen post-COVID en werk
Overzicht van hulp bij post-COVID en werk
Postcovidenwerk.nl praktijkverhalen en tips

Praten over gezondheid – post-COVID – werk en financiën
Richtsnoer COVID-19 infectie en long covid
SterQ aan het werk online training
UWV A4 overzicht van handige video’s
UWV handig stappenplan bij ziekte
Werkwijzer informatie, tips en tools
Zelfhulp tips bij Long COVID

Niet specifiek long covid, wel handig
Gesprekslijst huisarts: ook handig bij bedrijfsarts
Gesprekshulp werk en kanker
Fit for Work tools werken met chronische klachten
Mijn re-integratieplan werkhervatting en herstel
Patiënteninformatietool chronisch ziek en werk
Roadmap kanker grillig herstel en wet poortwachter
Werkenmethersenletsel.nl handige informatie

Ervaringsverhalen

Online info

C-support begeleiding werk & inkomen
PostCovid NL patiëntenorganisatie en lotgenotencontact
Long COVID Nederland (internationale) kennis & politieke lobby

Herstelzorgnacovid.nl tips van deskundigen
Thuisarts.nl werken na corona

FNV dossier post-COVID
Rechtwijzer rechten en plichten bij post-COVID
Post-COVID als beroepsziekte

UWV info over WIA bij post-COVID
UWV handig stappenplan bij ziekte

Handige tips uit praktische artikelen
Online kort artikel Samenwerking revalidatie- en bedrijfsarts cruciaal voor werkenden met post-COVID

TV uitzendingen
Pointer diverse uitzendingen over long covid
Radar Baan op de tocht door long covid (16 min)

Financiële problemen
Geldfit informatie en advies
Nibud hulp bij geldproblemen
Telefonische hulp bij geldzorgen, bel 0800-8115 (gratis)
Wijzer in geldzaken wegwijs in informatie

Niet specifiek post-COVID, wel handig over werk:
Centraal Informatiepunt chronisch ziek en werk Patiëntenfederatie Nederland
Regels bij ziekte en werk voor werkgevers en werknemers Rijksoverheid
Werkenchronischziek.nl Centrum Werk Gezondheid

Post-COVID, mogelijke oorzaken en behandeling:
Informatie en video’s van C-support
Informatie van patiëntengroep Long COVID Nederland
Informatie van Stichting Long COVID
Long Covid Toolkit internationaal (in oprichting)
Rapport Kennisbundeling post-COVID (okt 2023)