Van werknemer naar patiënt en terug

Nazorgadviseur Rianne Hermanns vertelt wat je overkomt als je zomaar van een gezonde werkende een vermoeide patiënt bent geworden.

Ze geeft tips wat je kunt doen en vooral ook wat niet.

Ervaringen:

Naast jou zijn er vele anderen die lang de gevolgen van een COVID infectie ondervinden.
Enkele mensen delen hun werkervaringen toen ze langer dan verwacht te maken kregen met de gevolgen van een corona besmetting.

Rune en Misha aan het woord

Rune en zelfstandig ondernemer Misha delen hun ervaringen rond werk en langdurige coronaklachten.

Misha en Rune over wat werkt 

Over wat werkt, wat werkt voor mij, wat kunnen anderen doen.

Met wie heb je het over jouw klachten

Maureen vertelt over wat zij meemaakte. Zowel in contact met thuis, hulpverleners, de bedrijfsarts als met haar leidinggevende en collega’s.

Tips  & adviezen

Maureen heeft ook nog een paar adviezen en tips over langdurige coronaklachten en werk.

Als je ziek bent door corona en daar al lang klachten van ondervindt, moet je het daarover met veel mensen hebben. Je baas, je collega’s, de HR afdeling, de bedrijfsarts en ook bijvoorbeeld je therapeuten of dokter.

Hoe doe je dat en wat kan je daarbij helpen. In drie korte animaties leggen we dat uit.

Gesprek over werk

Als je coronaklachten hebt die langer duren en je niet kunt werken, moet je er met allerlei mensen over praten. Hoe bereid je daarop voor?

Gesprek met de bedrijfsarts

Wat de bedrijfsarts kan doen en hoe zo’n gesprek gaat.

Deze gesprekslijst om gesprek met je arts voor te bereiden, kan ook handig zijn in gesprek met je bedrijfsarts

Een dagverhaal

Wat is een dagverhaal en hoe kan dat helpen in het gesprek met allerlei mensen met wie je moet spreken over werk en je situatie.

Hoe maak je een dagverhaal? Als je er zelf niet goed uitkomt, vraag iemand om je erbij te helpen. Hier onder twee voorbeelden:

Als je (tijdelijk) niet kunt werken heeft dat invloed op je loon. En er zijn verschillende wetten waaraan iedereen zich moet houden: jij, je werkgever en de uitkeringsinstantie.

Inkomen bij ziekte

Wat zijn de gevolgen van je ziekte voor je inkomen, het eerste en het tweede jaar, als je in loondienst bent (vast contract). Wat betekent dat voor je vergoedingen? En wat zijn de opties na 2 jaar?

Wet verbetering poortwachter

Vanaf het moment van je ziekmelding richt jij je samen met je werkgever op herstel: weer aan het werk gaan, oftewel re-integratie. Wet verbetering poortwachter vormt de kapstok bij je re-integratie.

Na 2 jaar: WIA

De afkorting staat voor ‘Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen’. Wat is de rol van de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige? En wat zijn de WGA en IVA uitkeringen?

Bedrijfsarts Ernst Jurgens vertelt over weer gaan werken met of na COVID-19 met klachten. Wat kan, mag en moet.

Werkopbouw & Energie-management

Maatwerk

Eén ding is duidelijk: er is nog geen eenduidig recept voor herstel en werkhervatting, zegt Ernst Jurgens

Wet Poortwachter en de bedrijfsarts

Als je ziek bent moeten werkgever en werknemer zich houden aan de regels van de Wet verbetering poortwachter. De bedrijfsarts kan daarbij helpen

Zelf de touwtjes in handen houden is erg belangrijk. Bedrijfsarts Ernst Jurgens legt uit wat zelfregie is.

Zelfregie

Hoe werkt zelfregie

Je bedrijfsarts vragen om contact op te nemen met je andere zorgverleners, is een vorm van zelf de regie nemen.

Geen goed gesprek?

Vaak gaan de gesprekken met de bedrijfsarts goed, soms niet. Wat moet je dan doen? 

Het ontbreekt je vaak aan energie als je langdurige klachten na COVID-19 hebt.
Ergotherapeut Edith Brocken geeft adviezen hoe om te gaan met beperkte energie en herstel.

Balans

Regie nemen, binnen grenzen blijven en duidelijk zijn naar anderen, dat brengt balans die je nodig hebt voor herstel.

Weinig energie

Edith vergelijkt de energie met langdurige coronaklachten met de batterij van een oude mobiele telefoon. Niet leuk, wel helder als we het over energiemanagement hebben.

Energie-management 

Wat je wel en niet kunt doen aan je herstel. Welke keuzes maak je en wat kun je doen om zelf de regie te nemen.

Meer zelfhulp tips

Tips van Edith

Nog een paar tips over energiemanagement.

Anderen, zoals collega’s en familieleden  reageren ook op jou als je vaak niet kunt meedoen. Daphne Metsemakers, psycholoog, vertelt wat het met je doet als je vanwege je -vaak niet zichtbare- klachten een stempel (stigma) krijgt. En wat jij en anderen eraan kunnen doen.
En wat het verschil is tussen de klachten na een COVID-19 infectie en burn-out.

Stigma bij langdurige coronaklachten

Stigma betekent dat mensen je een bepaald stempel geven, dat ze een bepaald beeld van je hebben. Wat niet altijd klopt.

Toch geen burn-out?

Dat is een reactie die je nogal eens krijgt als je langdurige coronaklachten hebt. Daphne legt het verschil uit.

name=”werknemertools></a>”>

Werknemers tools

Flyer long COVID: Wat er met het lichaam aan de hand is

Handreikingen langdurige coronaklachten en werk tips en informatie over werkhervatting bij long covid

Richtsnoer COVID-19 infectie en long covid – gids voor werknemers

Thuisarts.nl werken na corona

UWV A4 overzicht van handige video’s

Zelfhulp tips bij Long COVID


Niet specifiek long covid, wel handig:


Werkwijzer Q-koorts tips en informatie, ook handig voor mensen met langdurige coronaklachten

Werkenmethersenletsel.nl handig overzicht van wie doet wat voor je rond werk

Ervaringsverhalen

Jonge vrouw en een zelfstandig ondernemer vertellen over problemen en welke oplossingen ze gebruiken.

Werkende man vertelt over problemen, aangevuld met cijfers van problemen video

Ervaringsdeskundige, arbeidsdeskundige en bedrijfsarts bieden informatie over verzuim en Wet poortwachter video

Overig

Gesprekslijst bedoeld voor gesprekken met huisarts, ook handig voor gesprek met bedrijfs-/verzekeringsarts

Fit for Work tools die ondersteunen bij werken met chronische aandoeningen

Mijn re-integratieplan (gratis) leerprogramma dat ondersteunt bij werkhervatting en herstel 

Patiënteninformatietool Chronisch Zieken en Werk met informatie wat je zelf kunt doen

Roadmap Werkkracht bij kanker schema dat grillig herstel bij kanker afzet tegen stappen wet poortwachter. Ook handige informatie bij grillig herstel door corona

Gesprekshulp Werk en Kanker met inzicht in rol, rechten en plichten werknemer en werkgever. Ook handige informatie bij uitval door long covid

Online info

C-support begeleiding werk & inkomen
FNV dossier long covid
Herstelzorgnacovid.nl tips van deskundigen
Long COVID Nederland (internationale) kennis & politieke lobby
PostCovid NL patiëntenorganisatie 
Rechtwijzer rechten en plichten voor werknemers met langdurige coronaklachten
Thuisarts.nl werken na corona
UWV long covid en WIA info en interviews
UWV handige video’s (download)
UWV handig stappenplan bij ziekte

TV uitzendingen
Pointer diverse uitzendingen over long covid
Radar Baan op de tocht door long covid (fragment tv uitzending februari 2022 16 min)


Overig:

Regels bij ziekte en werk voor werkgevers en werknemers
Werkenchronischziek.nl Centrum Werk Gezondheid
Centraal Informatiepunt chronisch ziek en werk Patiëntenfederatie Nederland

COVID-19 & werk is een programma van Centrum Werk Gezondheid en C-support 
ondersteund door de ministeries van SZW en VWS

Centrum Werk Gezondheid, Regentesselaan 24, 3818HJ Amersfoort. info@centrumwerkgezondheid.nl Tel: 033 465 62 74
C-support hoofdkantoor, Goudsbloemvallei 1, 5237 MH ‘s-Hertogenbosch. info@c-support.nu Tel: 073 4400 440