WERKNEMER Tools

Tools die werken of werkhervatting bij langdurige coronaklachten ondersteunen of waar het thema arbeid/werk aan bod komt.
Aangevuld met enkele  tools van chronische aandoeningen en werk die ook handig kunnen zijn bij langdurige coronaklachten.

  Heb je tools over corona en werk die hier nog niet bij staan? We horen ze graag. Dit kan per e-mail info@centrumwerkgezondheid.nl 

Binnenkort:

Gesprek over werk

Als je corona klachten hebt die langer duren en je niet kunt werken, moet je er met allerlei mensen over praten.

Hoe bereid je daarop voor?

Gesprek met de Bedrijfsarts

Wat de bedrijfsarts kan doen en hoe zo’n gesprek gaat.

Een Dagverhaal

Wat is een dagverhaal en hoe kan dat mij helpen in het gesprek met allerlei mensen met wie ik moet spreken over werken en mijn situatie.

Werknemers

Flyer Long COVID: Wat er met het lichaam aan de hand is

Handreikingen COVID-19 en werk  tips en informatie over werken/werkhervatting met langdurige coronaklachten

Richtsnoer COVID-19 infectie en long covid – gids voor werknemers/gids voor herstellende werknemers

Thuisarts.nl werken na corona

UWV handige video’s

Werkwijzer Q-koorts tips en informatie, ook handig voor mensen met langdurige coronaklachten

Werkenmethersenletsel.nl handig overzicht van wie doet wat voor je rond werk

Zelfhulp tips bij Long COVID


Ervaringsverhalen
Jonge vrouw en een zelfstandig ondernemer vertellen over problemen en welke oplossingen ze gebruiken.

Werkende man vertelt over problemen, aangevuld met cijfers van problemen video

Ervaringsdeskundige, arbeidsdeskundige en bedrijfsarts bieden informatie over verzuim en Wet poortwachter video

Overig:
Gesprekslijst bedoeld voor gesprekken met huisarts, ook handig voor gesprek met bedrijfs-/verzekeringsarts

Fit for Work tools die ondersteunen bij werken met chronische aandoeningen

Mijn re-integratieplan (gratis) leerprogramma dat ondersteunt bij werkhervatting en herstel 

Patiënteninformatietool Chronisch Zieken en Werk met informatie wat je zelf kunt doen

Roadmap Werkkracht bij kanker schema dat grillig herstel bij kanker afzet tegen stappen wet poortwachter. Ook handige informatie bij grillig herstel door corona

Gesprekshulp Werk en Kanker met inzicht in rol, rechten en plichten werknemer en werkgever. Ook handige informatie bij uitval door long covid

Online info

Coronaplein Longfonds en Long Alliantie Nederland
C-support begeleiding werk & inkomen
FNV rechten en plichten bij langdurig ziek door corona|
Handreikingen COVID-19 en werk
herstelzorgnacovid.nl tips van deskundigen
Rechtwijzer rechten en plichten bij long covid voor werknemers in loondienst
Thuisarts.nl werken na corona
UWV long covid en WIA info en interviews
UWV handige video’s

Radar Baan op de tocht door long covid (fragment tv uitzending feb 2022 16 min)


Overig:
Regels bij ziekte en werk voor werkgevers en werknemers
Werkenchronischziek.nl Centrum Werk Gezondheid
Werken met een chronische ziekte Patiëntenfederatie Nederland

COVID-19 & werk is een programma van Centrum Werk Gezondheid en C-Support 
ondersteund door de ministeries van SZW en VWS