Skip to main content

Arbeid is een gezondheidsdeterminant, dat is van belang voor alle medische disciplines. Huisarts en Medisch adviseur Alfons Olde Loohuis legt uit:

Alfons Olde Loohuis was huisarts en is Medisch adviseur bij C-support. We laten hem aan het woord om duidelijk te maken wat de langdurige gevolgen van een COVID-19 infectie kunnen zijn, waar het vandaan komt en waarom we het een systeemziekte noemen.

Verschijnselen bij COVID-19

Wat zijn de klachten of verschijnselen als er sprake is van Langdurige klachten na een corona infectie: het ‘post covid syndroom’.
Wat is COVID-19 is en wat overkomt mensen die het krijgen.

Zoönosen en infectieziekten

COVID-19 wordt veroorzaakt door een virus dat is overgesprongen van een dier naar een mens: een zoönose. Medisch adviseur Olde Loohuis legt uit wat het is en dat er nog veel meer bacteriën en virussen zijn die ons ziek kunnen maken.

COVID-19 en systeemziekte

Een systeemziekte, wat dat betekent legt Alfons Olde Loohuis uit. En dat het niet zo vreemd is dat de gevolgen  ervan voor bijna iedereen er anders uitzien en voelen.

Flyer long COVID: Wat er met het lichaam aan de hand is

Bedrijfsarts en klinisch arbeidsgeneeskundige Ernst Jurgens vertelt voor welke uitdagingen je client komt te staan als die met of na een COVID infectie aan het werk gaat.
Hij benadrukt dat het altijd om maatwerk gaat. 
En hij vertelt ook wat te doen als het gesprek met de bedrijfsarts niet naar verwachting verloopt.

In deze video’s spreekt hij je cliënt aan.

Werkopbouw & Energie-management

Maatwerk

Eén ding is duidelijk: er is nog geen eenduidig recept voor herstel, zegt Erik Jurgens

Geen goed gesprek?

Vaak gaan de gesprekken met de bedrijfsarts goed, soms niet. Wat moet je dan doen? 

Bedrijfsarts Ernst Jurgens legt uit wat zelfregie is, hoe het werkt en wat de rol van de bedrijfsarts is bij het toepassen van de maatregelen van de wet Poortwachter. Hij vertelt het zoals hij het bespreekt met de werknemer

Zelfregie

Hoe werkt zelfregie

Wet Poortwachter en de bedrijfsarts

Het ontbreekt je vaak aan energie als je langdurige klachten na COVID-19 hebt.
Ergotherapeut Edith Brocken geeft adviezen hoe om te gaan met beperkte energie en herstel.

Balans

Regie nemen, binnen grenzen blijven en duidelijk zijn naar anderen, dat brengt balans die je nodig hebt voor herstel

Weinig energie

Edit  vergelijkt de energie met Langdurige Covid klachten met  de batterij van een oude telefoon. Niet leuk wel, helder als we het over energie management hebben.

Energie-management 

Edith Brocken gaat in op wat je wel en niet kunt doen aan je herstel. Welke keuzes maak je en wat kun je doen om zelf de regie te nemen: tips!

Daphne Metsemakers, psycholoog, vertelt wat het met je client doet als die vanwege de-vaak-niet-zichtbare-klachten een stempel (stigma) krijgt, en wat jij en anderen er aan kunnen doen.
En ook wat het verschil is tussen de klachten na een COVID-19 infectie en Burn-out.

COVID-19 en stigma

Toch geen Burn-Out?

Als een medewerker ziek is door corona en daar al lang klachten van ondervindt, moet je het daarover met veel mensen hebben. De werkgever, collega’s, de HR afdeling, de bedrijfsarts en andere (arbo)zorgverleners. Hoe de werknemer de gesprekken kan voorbereiden en wat daarbij kan helpen, leggen we in drie korte animaties hieronder uit.

Er zijn ook animaties over inkomen bij ziekte, wet verbetering poortwachter en WIA.

Kijk ook bij tools werknemers en tools ZZP als je meer informatie voor je werkende cliënten zoekt.

Voor professionals is ook een toolbox Long Covid en werk ontwikkeld

Gesprek over werk

Hoe kan de medewerker zich op diverse gesprekken voorbereiden, zoals met jou en leidinggevende?
Kijk welke tips Marjolein krijgt.

Gesprek met de Bedrijfsarts

Kijk wat we in de animatie Marjolein vertellen wat de bederijsarts kan doen en hoe zo’n gesprek gaat.

Een dagverhaal

Wat is een dagverhaal en hoe kan dat de medewerker helpen in het gesprek met jou en anderen.

Kijk waarover Marjolein schrijft in haar dagverhaal

Tools

Handreikingen post-COVID en werk
Overzicht van hulp bij post-COVID en werk
Postcovidenwerk.nl praktijkverhalen en tips

Inzichten in arbeidsdeskundig handelen AKC NVvA
Leidraad Herstel & re-integratie NVAB
Richtlijn langdurige klachten na COVID-19. NHG, FMS, LAN:


Niet specifiek long covid, wel handig
Fit for Work tools begeleiding werkende patiënten
Kennisbibliotheek Chronisch werkt AKC
Richtlijn NAH en arbeidsparticipatie FMS
Richtlijn chronisch zieken en werk Coronel instituut/AMC
Roadmap Werkkracht bij kanker herstel en WVP
Werkenchronischziek.nl Centrum Werk Gezondheid

Online Info

Arbo-inf@cts NCvB
BA&O arbeid & organisatiedeskundigen
C-support begeleiding bij werk & inkomen
Long COVID Nederland (internationale) kennis & politieke lobby
NCvB beroepsziekten
NVvA arbeidsdeskundigen
NVvA arbeidshygiënisten
NVAB bedrijfsartsen
NVVG verzekeringsartsen
NVVK veiligheidskundigen
V&VN arboverpleegkundigen

Praktische handvatten uit artikelen
Online kort artikel Samenwerking revalidatie- en bedrijfsarts bij post-COVID
TBV artikel Adequate beoordeling van long covid

Post-COVID, mogelijke oorzaken en behandeling:
Informatie en video’s van C-support
Informatie van Stichting Long COVID
Long Covid Toolkit internationaal (in oprichting)
Rapport Kennisbundeling post-COVID (okt 2023)