ZORGPROFESSIONAL  Tools

Tools die werken of werkhervatting bij langdurige coronaklachten ondersteunen of waar het thema arbeid/werk aan bod komt.
Aangevuld met enkele  tools van chronische aandoeningen en werk die ook handig kunnen zijn bij langdurige coronaklachten.

Heb je tools over corona en werk die hier nog niet bij staan? We horen ze graag. Dit kan per e-mail info@centrumwerkgezondheid.nl 

Tools

  Flyer Long COVID: Wat er met het lichaam aan de hand is

  Handreikingen COVID-19 en werk tips en informatie over begeleiden van werkende coronapatiënten

  Handreiking voor de zorg. Behandeling en begeleiding van post-COVID-19-patiënten: het COVID-19 Associated Syndrom. Long Alliantie Nederland

  Handreiking ergotherapie Long COVID Ergotherapie Nederland

  Richtlijn langdurige klachten na COVID-19. NHG, FMS, LAN
  Module arbeid
  Richtlijndocument met methodologie en overzicht betrokken partijen
  Thuisarts.nl met info voor werkende patiënten

  Standpunt over fysiotherapie bij patiënten met COVID-19. KNGF

  Overig:
  Fit for Work en Target@Work tools voor zorgprofessionals om werkende patiënten te begeleiden

  Richtlijn NAH en arbeidsparticipatie.
  Ook mogelijk handzaam bij werkende coronapatiënten met hersenschade. FMS

  Richtlijn chronisch zieken en werk
  Een richtlijn voor bedrijfs- en verzekeringsartsen die ook andere zorgprofessionals handvatten biedt. Coronel Instituut voor Arbeid & Gezondheid/AMC

  Roadmap Werkkracht bij kanker schema dat herstel bij kanker afzet tegenover stappen uit wet poortwachter. Ook handig instrument bij grillig herstel door corona

  Factsheet omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden en inadequate ziektepercepties van praktisch geschoolde werkenden en hun naasten. UMCG

  Online info

  BPSW (bedrijfs)maatschappelijk werk
  C-support
  Ergotherapie Nederland ergotherapeuten
  KNGF Kennisplatform fysiotherapeuten
  NHG huisartsen
  NIP psychologen
  NVLF logopedisten
  Sociaal Werk Nederland sociaal werkers
  Voeding en diëtiek diëtisten

  Handreikingen COVID-19 en werk
  Richtlijn langdurige klachten na COVID-19 (module arbeid)

  Overig:
  Arbeidsgerichte zorg Radboudumc
  Kennisbibliotheekchronischwerkt.nl AKC
  Targetatwork.nl Centrum Werk Gezondheid
  Werkenchronischziek.nl Centrum Werk Gezondheid

  COVID-19 & werk is een programma van Centrum Werk Gezondheid en C-Support 
  ondersteund door de ministeries van SZW en VWS