Skip to main content

Tools voor zorgverleners die werken of werkhervatting bij langdurige corona klachten ondersteunen of waar het thema arbeid/werk aan bod komt. Aangevuld met informatie en tools die ook handig zijn om werkende patiënten op te wijzen.

Werk is een
gezondheids-determinant

Alfons Olde Loohuis is medisch adviseur van C-Support en was lang huisarts. Werk is voor hem essentieel voor mensen en moet daarom op de agenda van alle professionals in de zorg. Hij vertelt waarom en hoe.

De rol van de medisch specialist

Meta van der Woude is anesthesioloog en intensivist. Zij geeft aan wat je kunt doen.  De balans tussen ziekte, werk en privé is van belang. Net als verwijzen naar een bedrijfsarts of werkgerichte hulp zoals C-support.

Multi-disiplinaire samenwerking

Ernst Jurgens is klinisch arbeidsgeneeskundige en legt uit waarom samenwerking in de eerste lijn én met medisch specialisten noodzakelijk is. Hij spreekt de werkende patiënt aan in deze video en legt nadruk op regie en vooral zelfregie.

Prof Dr Ir Lex Burdorf is hoogleraar maatschappelijke gezondheid aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Hij legt uit waarom werken voor mensen belangrijk is en wat er gebeurt als je door COVID-19 krijgt. Die ervaring heeft Meta van der Woude, anesthesioloog en intensivist. Zij vertelt wat haar is overkomen en welke gevolgen dit heeft gehad voor haar werk.

De waarde van werk

Ook voor mensen die corona klachten hebben

Ontwrichting door COVID-19

In deze video legt Lex Burdorf uit wat de gevolgen kunnen zijn van langdurige Corona klachten voor de samenleving en voor mensen die het persoonlijk treft.

Medisch specialist met langdurige coronaklachten

Anesthesioloog en intensivist van der Woude heeft zelf langdurige klachten na een COVID infectie.

Inmiddels is Meta van der Woude uit dienst van het ziekenhuis. Zij zet zich in voor een beter begrip van langdurige coronaklachten door het geven van voordrachten en lessen.

Dokter Alfons Olde Loohuis was huisarts en is Medisch adviseur van C-support. We laten hem aan het woord om duidelijk te maken wat de langdurige gevolgen van een COVID-19 infectie kunnen zijn, waar het vandaan komt en waarom we het ook wel een systeemziekte noemen.

Verschijnselen bij COVID-19

Wat zijn de klachten of verschijnselen als er sprake is van Langdurige klachten na een corona infectie of zoals het nu gaat heten de verschijnselen van het postcovidsyndroom. Alfons Olde Loohuis licht het toe.

Zoönosen en infectieziekten

COVID-19 wordt veroorzaakt door een virus dat is overgesprongen van een dier naar een mens: een zoönose. Medisch adviseur Olde Loohuis legt uit wat het is en dat er nog veel meer bacteriën en virussen zijn die ons ziek kunnen maken.

COVID-19 en systeemziekte

Een systeemziekte, wat dat betekent vertelt Alfons Olde Loohuis. En dat het niet zo vreemd is dat de gevolgen  ervan voor bijna iedereen er anders uitzien en voelen.


Flyer long COVID: Wat er met het lichaam aan de hand is

Wat andere disciplines adviseren aan mensen met langdurige klachten na COVID besmetting:

Daphne Metsemakers, psycholoog, vertelt wat het met je doet als je vanwege je vaak niet zichtbare klachten een stempel (stigma) krijgt, en wat jij en anderen er aan kunnen doen.
En ook wat het verschil is tussen de klachten na een COVID-19 infectie en Burn-out.

COVID-19 en stigma

Toch geen Burn-Out?

Edith Brocken ergotherapeut, geeft inzicht en adviezen hoe om te gaan met de beperkte energie en herstel

Balans

Regie nemen, binnen grenzen blijven en duidelijk zijn naar anderen, dat brengt balans die je nodig hebt voor herstel

Weinig energie

Edith vergelijkt de energie met langdurige COVID klachten met  de batterij van een oude mobiele telefoon. Niet leuk wel, wel helder als we het over energie management hebben.

Energie-management 

Edith Brocken gaat in op wat je wel en niet kunt doen aan je herstel. Welke keuzes maak je en wat kun je doen om zelf de regie te nemen: tips!

Klinisch arbeidsgeneeskundige Ernst Jurgens vertelt over weer gaan werken met of na COVID-19. Wat kan, mag en moet.

Werkopbouw & Energie-management

Hoe werkt hertsel na een COVID19 infectie?

Maatwerk

Eén ding is duidelijk: er is nog geen eenduidig recept voor herstel, zegt Ernst Jurgens

Geen goed gesprek met bedrijfsarts?

Vaak gaan de gesprekken met de bedrijfsarts goed, soms niet. Wat moet je dan doen? Vanuit het perspectief van de werknemer. Het kan een handige tip zijn voor een werkende patiënt in deze situatie!

Tools voor je werkende patiënten

Als je ziek bent door corona en daar al lang klachten van ondervindt, moet je het daarover met veel mensen hebben. Je baas, je collega’s, de HR afdeling, de bedrijfsarts en ook bijvoorbeeld je therapeuten of dokter. Hieronder vind je drie korte animaties waarin we dit uitleggen.

Er zijn ook animaties over inkomen bij ziekte, wet verbetering poortwachter en WIA.

Kijk ook bij tools werknemers en tools ZZP als je meer informatie voor je werkende patiënten zoekt.

Voor professionals is ook een toolbox Long Covid en werk ontwikkeld

Gesprek over werk

Als je corona klachten hebt die langer duren en je niet kunt werken, moet je er met allerlei mensen over praten. Hoe bereid je daarop voor?

Gesprek met de Bedrijfsarts

Wat de bedrijfsarts kan doen en hoe zo’n gesprek gaat.

Deze gesprekslijst om gesprek met je arts voor te bereiden, kan ook handig zijn in gesprek met je bedrijfsarts

Een dagverhaal

Wat is een dagverhaal en hoe kan dat helpen in het gesprek met allerlei mensen met wie je moet spreken over werk en je situatie.

Hoe maak je een dagverhaal? Als je er zelf niet goed uitkomt, vraag iemand om je erbij te helpen. Hier onder twee 2 voorbeelden:

Zorgprofessional Tools

  Handreikingen post-COVID en werk
  Overzicht van hulp bij post-COVID en werk
  Postcovidenwerk.nl praktijkverhalen en tips

  Handreiking Zorgpad ACTION Lifelines
  Handreiking voor de zorg Long Alliantie Nederland
  Handreiking ergotherapie Long COVID Ergotherapie Nederland
  Toolbox Werk en Long COVID C-support
  Richtlijn langdurige klachten na COVID-19. NHG, FMS, LAN:

  Niet specifiek post-COVID, wel handig
  Fit for Work tools begeleiding werkende patiënten
  Target@Work werk als behandeldoel in de zorg
  Richtlijn NAH en arbeidsparticipatie FMS
  Richtlijn chronisch zieken en werk Coronel instituut/AMC
  Roadmap Werkkracht bij kanker grillig herstel en wet poortwachter

  Online info

  BPSW (bedrijfs)maatschappelijk werk
  C-support begeleiding van patiënten en professionals
  Ergotherapie Nederland ergotherapeuten
  KNGF Kennisplatform fysiotherapeuten
  Long COVID Nederland (internationale) kennis & politieke lobby
  Nederlands Centrum voor Beroepsziekten per 5 januari 2022 is post-COVID als beroepsziekte erkend
  NHG huisartsen
  NIP psychologen
  NVLF logopedisten
  Sociaal Werk Nederland sociaal werkers
  Voeding en diëtiek diëtisten
  VVoCM oefentherapeuten Cesar en Mensendieck

  Praktische handvatten uit artikelen
  Online kort artikel Samenwerking revalidatie- en bedrijfsarts cruciaal voor werkenden met post-COVID

  Niet specifiek post-COVID, wel handig:
  Arbeidsgerichte zorg Radboudumc
  Kennisbibliotheekchronischwerkt.nl AKC
  Werkenchronischziek.nl Centrum Werk Gezondheid

  Post-COVID, mogelijke oorzaken en behandeling:
  Informatie en video’s van C-support
  Informatie van Stichting Long COVID
  Long Covid Toolkit internationaal (in oprichting)
  Rapport Kennisbundeling post-COVID (okt 2023)