Skip to main content

Inkomen bij ziekte

Wat zijn de gevolgen van je ziekte voor je inkomen, het eerste en het tweede jaar, als je in loondienst bent (vast contract). Wat betekent dat voor je vergoedingen? En wat zijn de opties na 2 jaar?

Wet verbetering poortwachter

Vanaf het moment van je ziekmelding richt jij je samen met je werkgever op herstel: weer aan het werk gaan, oftewel re-integratie. Wet verbetering poortwachter vormt de kapstok bij je re-integratie.

Na 2 jaar: WIA

De afkorting staat voor ‘Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen’. Wat is de rol van de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige? En wat zijn de WGA en IVA uitkeringen?

  • Aandachtspuntenlijst die kan helpen bij voorbereiding van gesprek met verzekeringsarts (sociaal medische beoordeling).

Voor meer informatie: www.uwv.nl

Juridische ondersteuning

  • Belangbehartiger online juridische steun
  • Juridisch Loket online antwoorden op juridische vragen (info gratis, advies tegen betaling
  • Vakbonden met arbeidsjuristen die je kunnen bijstaan: kijk op website van CNV, FNV en lijst met vakbonden
  • Met een rechtsbijstandverzekering met module werk en inkomen kunt u voor (juridisch) advies bij de verzekeraar terecht