Inkomen bij ziekte

Wat zijn de gevolgen van je ziekte voor je inkomen, het eerste en het tweede jaar, als je in loondienst bent (vast contract). Wat betekent dat voor je vergoedingen? En wat zijn de opties na 2 jaar?

Wet verbetering poortwachter

Vanaf het moment van je ziekmelding richt jij je samen met je werkgever op herstel: weer aan het werk gaan, oftewel re-integratie. Wet verbetering poortwachter vormt de kapstok bij je re-integratie.

Na 2 jaar: WIA

De afkorting staat voor ‘Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen’. Wat is de rol van de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige? En wat zijn de WGA en IVA uitkeringen?

COVID-19 & werk is een programma van Centrum Werk Gezondheid en C-support 
ondersteund door de ministeries van SZW en VWS

Centrum Werk Gezondheid, Regentesselaan 24, 3818HJ Amersfoort. info@centrumwerkgezondheid.nl Tel: 033 465 62 74
C-support hoofdkantoor, Goudsbloemvallei 1, 5237 MH ‘s-Hertogenbosch. info@c-support.nu Tel: 073 4400 440