ARBO-ZORG PROFESSIONALS  TOOLS

Tools die werken of werkhervatting bij langdurige coronaklachten ondersteunen of waar het thema arbeid/werk aan bod komt.
Aangevuld met enkele  tools van chronische aandoeningen en werk die ook handig kunnen zijn bij langdurige coronaklachten.

Heb je tools over corona en werk die hier nog niet bij staan? We horen ze graag. Dit kan per e-mail info@centrumwerkgezondheid.nl 

Alfons Olde Loohuis was huisarts en is Medisch Adviseur van C-Support. We laten hem aan het woord om duidelijk te maken wat de langdurige gevolgen van een COVID-19 infectie kunnen zijn, waar het vandaan komt en waarom we het een systeemziekte noemen.

Verschijnselen bij COVID-19

Wat zijn de klachten of verschijnselen als er sprake is van Langdurige klachten na een corona infectie of zoals het nu gaat heten de verschijnselen van het ‘post covid syndroom’. Alfons Olde Loohuis vertelt wat COVID-19 is en wat mensen overkomt die het krijgen.

Zoönosen en infectieziekten

COVID-19 wordt veroorzaakt door een virus dat is overgesprongen van een dier naar een mens: een zoönose. Medisch adviseur Olde Loohuis legt uit wat het is en dat er nog veel meer bacteriën en virussen zijn doe ons ziek kunnen maken.

COVID-19 is een systeemziekte

Een systeemziekte, wat dat betekent legt Alfons Olde Loohuis uit. En dat het niet zo vreemd is dat de gevolgen  ervan voor bijna iedereen er anders uitzien en voelen.

Aan het werk?

Bedrijfsarts Ernst Jurgens vertelt woor welke uitdagingen je komt te staan als je met of na een COVID infectie aan het werk gaat. En hoe je dat samen met de bedrijfsarts kunt doen.

COVID-19 en stigma

Daphne Metsemakers, psycholoog, verteld wat het met je doet als je vanwege je vaak niet zichtbare klachten een stempel (Stigma) krijgt, en wat jij en anderen er aan kunnen doen.

Toch geen
Burn-out?

Daphne Metsemakers, psycholoog maakt duidelijk wat het verschil is tussen de klachten na een COVID-19 infectie en Burn-out.

Bedrijfsarts Ernst Jurgens legt uit wat zelfregie is, hoe het werkt en wat de rol van de bedrijfsarts is bij het toepassen van de maatregelen van de wet Poortwachter.

Zelfregie

Hoe werkt zelfregie

Wet Poortwachter en de bedrijfsarts

Tools

Flyer Long COVID: Wat er met het lichaam aan de hand is

Handreikingen COVID-19 en werk tips en informatie over werken/werkhervatting met langdurige coronaklachten

Leidraad Herstel & Re-integratie in het kielzog van COVID-19; Post-Acute gevolgen van SARS CoV-2 infectie (PASC) – bedrijfsartsen. NVAB

Richtlijn langdurige klachten na COVID-19. NHG, FMS, LAN
Module arbeid
Richtlijndocument met methodologie en overzicht betrokken partijen
Thuisarts.nl met info voor werkende patiënten

Overig:
Factsheet omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden en inadequate ziektepercepties van praktisch geschoolde werkenden en hun naasten. UMCG

Richtlijn chronisch zieken en werk voor bedrijfs- en verzekeringsartsen als steun bij beoordelen en begeleiden van werk(zoek)enden met een chronische aandoening. Coronel Instituut

>> Kijk ook bij online informatie voor arbozorgprofessionals

Oline Info

Arbo-inf@cts NCvB
BA&O arbeid & organisatiedeskundigen
C-support
NCvB beroepsziekten
NVvA arbeidsdeskundigen
NVvA arbeidshygiënisten
NVAB bedrijfsartsen
NVVK veiligheidskundigen
V&VN arboverpleegkundigen

Handreikingen COVID-19 en werk
Richtlijn langdurige klachten na COVID-19 (module arbeid)

Overig:

TBV artikel Adequate beoordeling van long covid – 22 feb 2022

Kennisbibliotheek Chronisch werkt AKC
Werkenchronischziek.nl Centrum Werk Gezondheid

COVID-19 & werk is een programma van Centrum Werk Gezondheid en C-Support 
ondersteund door de ministeries van SZW en VWS