Skip to main content

Het congres heeft reeds plaatsgevonden.
Je vindt hier de achtergrond van het congres en het congresprogramma.

De uitkomsten van het congres, waarbij je de bijdragen online kunt terugkijken, vind je via deze link.

Congres post-COVID en werk

Maandag 19 juni 2023, 13.30-17.00 uur
Gebouw De Resident, Parnassusplein 5, Den Haag

Het congres is volgeboekt.
Als je op de wachtlijst wilt voor het fysiek bijwonen van het congres, stuur dan een mail naar info@centrumwerkgezondheid.nl


Het congres is na afloop online terug te kijken. Hiervoor is geen aanmelding nodig.

Zeker 1 op de 10 heeft werkproblemen door post-COVID
En dat is alleen al de groep die weinig zorg nodig heeft gehad na de infectie: van de mensen met een ziekenhuisopname of IC-opname als gevolg van COVID-19 ervaart meer dan 50% problemen in het werk (COVWORKS-onderzoek, 2022). En 77% van de mensen met post-COVID valt geheel of gedeeltelijk uit op het werk door klachten (meerjarig Long COVID onderzoek, C-support en Erasmus MC)
Hoeveel mensen precies met post-COVID kampen is nog niet inzichtelijk. Inschattingen zijn dat het gaat om 80.000 tot 160.000 mensen in Nederland die na een jaar nog klachten (zullen) hebben (RVS, 2022). En veel van deze mensen zijn in de werkende leeftijd.

Inzet op werkhervatting en werkbehoud bij post-COVID
Dit maakt het belang van werkhervatting en werkbehoud bij post-COVID groot. Afgelopen jaren hebben de ministeries van SZW en VWS zich hiervoor ingezet. Via het oprichten van C-support met vanaf de start aandacht voor werk en inkomen. Het programma ‘COVID-19 en werk’ en het onderzoek COVWORKS geven invulling aan onderbouwing voor deze werkgerichte ondersteuning met tools voor C-support, werknemers, zzp’ers, werkgevers, Arbo- en zorg professionals. Recent is het project Perspectieven gestart gericht op meer inzicht in het werkhervattingsproces en de samenwerking in de keten rond werknemers met post-COVID.

Doel van het congres
Het programma ‘COVID-19 en werk’, het onderzoek COVWORKS en het project Perspectieven zijn een samenwerking van Centrum Werk Gezondheid en C-support met steun van ministeries van SZW en VWS (via de inzet van C-support). De uitkomsten van het programma en het onderzoek willen we breed onder de aandacht brengen. En we willen nagaan met het veld wat we nog meer kunnen doen om mensen met post-COVID te kunnen ondersteunen bij werkhervatting en werkbehoud. Dit is de reden dat Centrum Werk Gezondheid, C-support, ministerie van SZW en ministerie van VWS gezamenlijk dit congres organiseren


Het congres is ook na afloop terug te kijken (hiervoor is geen aanmelding nodig)

Programma
Congres post-COVID en werk

Maandag 19 juni 2023, 13.30-17.00 uur
Locatie: Gebouw De Resident Parnassusplein 5, Den Haag

Het congres is een initiatief van Centrum Werk Gezondheid en C-support
in samenwerking met ministeries van SZW en VWS

13.00  Inloop

13.30  Opening door dagvoorzitter Tom van ‘t Hek

13.35  Post-COVID en werk: hoe werkt dat? Het verhaal vanuit meer perspectieven
Een werknemer in gesprek met huisarts, ergotherapeut en bedrijfsarts

14.15  Samenwerken aan post-COVID en werk

 • Annemieke de Groot, bestuurder C-support
 • Paul Baart, directeur Centrum Werk Gezondheid

14.25  Programma COVID-19 en werk: tools, facts & figures

 • Tamara Raaijmakers, programmamanager Centrum Werk Gezondheid

14.45  Tools in de praktijk   

 • Diana ter Mull, teamcoördinator en nazorgadviseur C-support
 • Rianne Hermanns, teamcoördinator en nazorgadviseur C-support

15.00  Pauze

15.30  Toekomstperspectieven
De visie vanuit patiënten, werknemers, zelfstandig werkenden, Arbo- en zorgprofessionals op de toekomst van post-COVID en werk in de vorm van pitches

15.55  Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

16.10  Toekomstagenda post-COVID en werk

 • Edith Brocken, ergotherapeut namens Ergotherapie Nederland
 • Chantal Gielen, waarnemend directeur arbeid en gezondheid UWV
 • Anneloes Goossens, beleidssecretaris sociale zaken VNO-NCW/MKB-Nederland
 • Diewke de Haen, senior team lead PostCovid NL
 • Ernst Jurgens, klinisch arbeidsgeneeskundige, werkgroep Post-COVID-syndroom NVAB
 • Joost Klappe, co-founder Long Covid Nederland  
 • Alfons Olde Loohuis, huisarts, medisch adviseur C-support
 • Jolande Sap, voorzitter Maatschappelijk Impact Team (MIT)
 • Cristel van de Ven, voorzitter Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN)

16.45  Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

17.00 Afsluiting door initiatiefnemers

Hapje en drankje