Skip to main content

Programma
Congres post-COVID en werk

Maandag 19 juni 2023, 13.30-17.00 uur
Gebouw De Resident, Parnassusplein 5, Den Haag

13.00  Inloop

13.30  Opening door dagvoorzitter Tom van ‘t Hek       

13.35  Post-COVID en werk: hoe werkt dat? Het verhaal vanuit meer perspectieven
Een werknemer in gesprek met huisarts, ergotherapeut en bedrijfsarts

14.15  Samenwerken aan post-COVID en werk

 • Annemieke de Groot, bestuurder C-support
 • Paul Baart, directeur Centrum Werk Gezondheid

14.25  Programma COVID-19 en werk: tools, facts & figures

 • Tamara Raaijmakers, programmamanager Centrum Werk Gezondheid

14.45  Tools in de praktijk   

 • Diana ter Mull, teamcoördinator en nazorgadviseur C-support
 • Rianne Hermanns, teamcoördinator en nazorgadviseur C-support

15.00  Pauze

15.30  Toekomstperspectieven
De visie vanuit patiënten, werknemers, zelfstandig werkenden, Arbo- en zorgprofessionals op de toekomst van post-COVID en werk in de vorm van pitches

15.55  Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

16.10  Toekomstagenda post-COVID en werk

 • Edith Brocken, namens Ergotherapie Nederland
 • Chantal Gielen, waarnemend directeur arbeid en gezondheid UWV
 • Anneloes Goossens, beleidssecretaris sociale zaken VNO-NCW/MKB Nederland
 • Diewke de Haen, senior team lead PostCovid NL
 • Ernst Jurgens, klinisch arbeidsgeneeskundige, werkgroep Post-COVID-syndroom NVAB
 • Joost Klappe, co-founder Long Covid Nederland
 • Alfons Olde Loohuis, huisarts, medisch adviseur C-support
 • Jolande Sap, voorzitter Maatschappelijk Impact Team (MIT)
 • Cristel van de Ven, voorzitter Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN)

16.45 Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

17.00 Afsluiting door initiatiefnemers

Hapje en drankje