Skip to main content

deze survey is gesloten

COVID-19 VERANDERT HET WERK

INSPIRATIE:
HOE EUROPESE BEDRIJVEN OMGAAN MET CORONAMAATREGELEN VOOR WERKNEMERS MET CHRONISCHE AANDOENINGEN

Wat zijn de gevolgen van corona voor bedrijven en werknemers,
in het bijzonder voor werknemers met een chronische aandoening?
Welke maatregelen nemen bedrijven?

Aanleiding
De COVID-19 pandemie verandert het werk ingrijpend. De onderlinge verhoudingen, wijze van leiderschap en aansturing en bijvoorbeeld het thuiswerken: het zijn aspecten die om de hoek komen kijken door de coronacrisis. Wat zijn hiervan de gevolgen voor werkgevers, voor werknemers en in het bijzonder voor werknemers met chronische aandoeningen? Zijn er verschillen voor bedrijven en werknemers in regio’s waar COVID-19 brandhaarden zijn/waren en in de minder getroffen gebieden? Welke maatregelen zijn er voor werknemers in het algemeen om veilig en gezond aan het werk te kunnen blijven, en meer specifiek voor werknemers die door een chronische aandoening mogelijk meer kwetsbaar zijn? Welke voor- en nadelen kennen deze? En zijn ze toekomstbestendig voor nieuwe epidemieën?

Doel van project
Het doel van dit project is om bedrijven en werknemers inspiratie te bieden over hoe andere Europese bedrijven omgaan met COVID-19 op het werk. Waarbij de focus ligt op maatregelen voor werknemers in het algemeen en in het bijzonder voor werknemers met een chronische aandoening.

We doen dit door een verkenning naar corona gerelateerde maatregelen op het werk, binnen en buiten Nederland. Waarbij bijzondere aandacht is voor bedrijven in het eerste en ergst getroffen gebied in Europa: Bergamo (Noord Italië).

Uitkomsten
De uitkomst is een website met een overzicht van de Europese voorbeelden als online inspiratie catalogus voor bedrijven en werknemers. Zodra de situatie het mogelijk maakt, bezoeken we binnen vijf landen twee goede bedrijfsvoorbeelden en belichten werkgevers en werknemers (met een chronische aandoening) binnen deze bedrijven op film hun aanpak. Van deze 10 voorbeelden komen ook aparte korte video’s en een korte clip om te gebruiken op social media. Zodat we deze goede voorbeelden goed onder de aandacht kunnen brengen van andere bedrijven. De materialen komen in het Nederlands en in het Engels beschikbaar.

Meer informatie
Centrum Werk Gezondheid

Dr Ellen Offers
+31 6 5757 6811 
research@workcovid19.eu

www.centrumwerkgezondheid.nl