Netwerk

Ervaringen en kennis uitwisselen
Het idee achter het netwerk is dat we onderling kennis en ervaringen delen.  We doen dit pragmatisch, en zo veel mogelijk online. Zodat we de informatie op korte termijn beschikbaar kunnen maken voor meer geïnteresseerden.

Vragen om mee te denken
Regelmatig willen we ook een vraag uitzetten in het netwerk. Dit kan gaan om een vraag om informatie aan te vullen. Of dat we op zoek zijn naar mensen die willen meedenken bij het vormgeven van een activiteit. Of het is een uitnodiging om deel te nemen aan een online sessie.
We bieden ook netwerkleden de mogelijkheid om vragen en uitnodiging in het netwerk voor te leggen.

Digitale nieuwsbrief COVID-19 en werk
De communicatie rond het netwerk verloopt via de nieuwsflits COVID-19 en werk. De nieuwsbrief verschijnt als er nieuws is om te melden.
We bieden anderen de mogelijkheid om informatie te delen via deze nieuwsbrief.
Stuur hiervoor een mail met wat je wilt delen en je contactgegevens naar: info@centrumwerkgezondheid.nl 

COVID-19 & werk is een programma van Centrum Werk Gezondheid en C-Support 
ondersteund door de ministeries van SZW en VWS