ZORGPROFESSIONAL  Tools

Tools voor zorgverleners die werken of werkhervatting bij langdurige corona klachten ondersteunen of waar het thema arbeid/werk aan bod komt. Aangevuld met enkele  tools van chronische aandoeningen en werk die ook handig kunnen zijn bij langdurige corona klachten.

Kijk voor handreikingen en richtlijnen ook bij werkenchronischziek.nl en Fitforworknederland.nl

Werk is een gezondheidsdeterminant

Alfons Olde Loohuis is medisch adviseur van C-Support en was lang huisarts. Werk is voor hem essentieel voor mensen en moet daarom op de agenda van alle professionals in de zorg. Hij vertelt waarom en hoe.

De rol van de medisch specialist

Meta van der Woude is anesthesioloog en intensivist. Zij geeft aan wat je kunt doen.  De balans tussen ziekte, werk en privé is van belang. En verwijzen naar een bedrijfsarts of o.a C-Support.

Multi-disiplinaire samenwerking

Ernst Jurgens is klinisch arbeidsgeneeskundige en legt uit waarom samenwerking in de eerste lijn én met medisch specialisten noodzakelijk is. Hij spreekt de werkende patiënt aan in deze video en legt nadruk op regie en vooral zelfregie.

De waarde van werk

Prof Dr Ir Lex Burdorf is hoogleraar maatschappelijke gezondheid aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Hij legt uit waarom werken voor mensen belangrijk is, ook voor mensen die corona klachten hebben

Ontwrichting door COVID-19

In deze video legt Lex Burdorf uit wat de gevolgen kunnen zijn van langdurige Corona klachten voor de samenleving en voor mensen die het persoonlijk treft.

Medisch Specialist met Long COVID

Anesthesioloog en intensivist van der Woude heeft zelf langdurige klachten na een COVID infectie.

Inmiddels is Meta van der Woude uit dienst van het ziekenhuis. Zij zet zich in voor een beter begrip van Langdurige Corona klachten door het geven van voordrachten en lessen.

Dokter Alfons Olde Loohuis was huisarts en is Medisch Adviseur van C-Support. We laten hem aan het woord om duidelijk te maken wat de langdurige gevolgen van een COVID-19 infectie kunnen zijn, waar het vandaan komt en waarom we het ook wel een systeemziekte noemen.

Verschijnselen bij COVID-19

Wat zijn de klachten of verschijnselen als er sprake is van Langdurige klachten na een corona infectie of zoals het nu gaat heten de verschijnselen van het ‘post covid syndroom’. Alfons Olde Loohuis vertelt wat COVID-19 is en wat mensen overkomt die het krijgen.

Zoönosen en infectieziekten

COVID-19 wordt veroorzaakt door een virus dat is overgesprongen van een dier naar een mens: een zoönose. Medisch adviseur Olde Loohuis legt uit wat het is en dat er nog veel meer bacteriën en virussen zijn doe ons ziek kunnen maken.

COVID-19 is een systeemziekte

Een systeemziekte, wat dat betekent legt Alfons Olde Loohuis uit. En dat het niet zo vreemd is dat de gevolgen  ervan voor bijna iedereen er anders uitzien en voelen.

Hieronder andere tools en online info 

Tools

  Flyer Long COVID: Wat er met het lichaam aan de hand is

  Handreikingen COVID-19 en werk tips en informatie over begeleiden van werkende coronapatiënten

  Handreiking voor de zorg. Behandeling en begeleiding van post-COVID-19-patiënten: het COVID-19 Associated Syndrom. Long Alliantie Nederland

  Handreiking ergotherapie Long COVID Ergotherapie Nederland

  Richtlijn langdurige klachten na COVID-19. NHG, FMS, LAN
  Module arbeid
  Richtlijndocument met methodologie en overzicht betrokken partijen
  Thuisarts.nl met info voor werkende patiënten

  Standpunt over fysiotherapie bij patiënten met COVID-19. KNGF

  Overig:
  Factsheet omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden en inadequate ziektepercepties van praktisch geschoolde werkenden en hun naasten. UMCG

  Fit for Work en Target@Work tools voor zorgprofessionals om werkende patiënten te begeleiden

  Richtlijn NAH en arbeidsparticipatie.
  Ook mogelijk handzaam bij werkende coronapatiënten met hersenschade. FMS

  Richtlijn chronisch zieken en werk
  Een richtlijn voor bedrijfs- en verzekeringsartsen die ook andere zorgprofessionals handvatten biedt. Coronel Instituut voor Arbeid & Gezondheid/AMC

  Roadmap Werkkracht bij kanker schema dat herstel bij kanker afzet tegenover stappen uit wet poortwachter. Ook handig instrument bij grillig herstel door corona.

  Online info

  BPSW (bedrijfs)maatschappelijk werk
  C-support
  Ergotherapie Nederland ergotherapeuten
  KNGF Kennisplatform fysiotherapeuten
  NHG huisartsen
  NIP psychologen
  NVLF logopedisten
  Sociaal Werk Nederland sociaal werkers
  Voeding en diëtiek diëtisten

  Handreikingen COVID-19 en werk
  Richtlijn langdurige klachten na COVID-19 (module arbeid)

  Overig:
  Arbeidsgerichte zorg Radboudumc
  Kennisbibliotheekchronischwerkt.nl AKC
  Targetatwork.nl Centrum Werk Gezondheid
  Werkenchronischziek.nl Centrum Werk Gezondheid

  Wat andere disciplines adviseren aan mensen met langdurige klachten na COVID besmetting

  Daphne Metsemakers, psycholoog, verteld wat het met je doet als je vanwege je vaak niet zichtbare klachten een stempel (Stigma) krijgt, en wat jij en anderen er aan kunnen doen.
  En ook wat het verschil is tussen de klachten na een COVID-19 infectie en Burn-out.

  COVID-19 en stigma

  Toch geen Burn-Out?

  Edith Brocken, ergotherapeut geeft inzicht en adviezen hoe om te gaan met de beperkte energie en herstel

  Balans

  Regie nemen, binnen grenzen blijven en duidelijk zijn naar anderen, dat brengt balans die je nodig hebt voor herstel

  Weinig energie

  Edit  vergelijkt de energie met Langdurige Covid klachten met  de batterij van een oude telefoon. Niet leuk wel, helder als we het over energie management hebben.

  Energie-management 

  Edith Brocken gaat in op wat je wel en niet kunt doen aan je herstel. Welke keuzes maak je en wat kun je doen om zelf de regie te nemen: tips!

  Klinisch arbeidsgeneeskundige Ernst Jurgens vertelt over weer gaan werken met of na COVID-19. Wat kan, mag en moet.

  Werkopbouw & Energie-management

  Maatwerk

  Eén ding is duidelijk: er is nog geen eenduidig recept voor herstel, zegt Erik Jurgens

  Geen goed gesprek?

  Vaak gaan de gesprekken met de bedrijfsarts goed, soms niet. Wat moet je dan doen? 

  COVID-19 & werk is een programma van Centrum Werk Gezondheid en C-Support 
  ondersteund door de ministeries van SZW en VWS