Van werknemer naar patiënt en terug

Nazorg adviseur Rianne Hermans vertelt wat je overkomt als je zomaar van gezonde werkende een vermoeide patiënt bent geworden.
Ze geeft tips wat je kunt doen en vooral ook wat niet.

Als je ziek bent door Corona en daar al lang klachten van ondervindt, moet je het daarover met veel mensen hebben. Je huisarts, je collega’s, de HR afdeling, je baas maar ook met mensen in het ziekenhuis, je therapeuten. Hoe doe je dat en wat kan je daarbij helpen. In drie korte animaties leggen we dat uit.

Wat het Post COVID Syndroom is leggen we uit op deze pagina

Gesprek over werk

Als je corona klachten hebt die langer duren en je niet kunt werken, moet je er met allerlei mensen over praten. Hoe bereid je daarop voor?

Gesprek met de Bedrijfsarts

Wat de bedrijfsarts kan doen en hoe zo’n gesprek gaat.

Een Dagverhaal

Wat is een dagverhaal en hoe kan dat helpen in het gesprek met allerlei mensen met wie je moet spreken over werk en je situatie.

Hoe maak je een dagverhaal? Als je er zelf niet goed uitkomt, vraag iemand om je erbij te helpen. Hier onder twee 2 voorbeelden:

Klinisch arbeidsgeneeskundige Ernst Jurgens verteld over weer gaan werken met of na COVID-19. Wat kan, mag en moet.

Werkopbouw & Energie-management

Maatwerk

Eén ding is duidelijk: er is nog geen eenduidig recept voor herstel, zegt Erik Jurgens

Wet Poortwachter en de bedrijfsarts

Als je ziek bent moeten werkgever en werknemer zich houden aan de regels van de wet Poortwachter. De bedrijfsarts kan daarbij helpen

Bedrijfsarts Ernst Jurgens legt uit wat zelfregie is.

Zelfregie

Hoe werkt zelfregie

Geen goed gesprek?

Vaak gaan de gesprekken met de bedrijfsarts goed, soms niet. Wat moet je dan doen? 

Edith Brocken, ergotherapeut geeft inzicht en adviezen hoe om te gaan met de beperkte energie en herstel

Balans

Regie nemen, binnen grenzen blijven en duidelijk zijn naar anderen, dat brengt balans die je nodig hebt voor herstel

Weinig energie

Edit  vergelijkt de energie met Langdurige Covid klachten met  de batterij van een oude telefoon. Niet leuk wel, helder als we het over energie management hebben.

Energie-management 

Edith Brocken gaat in op wat je wel en niet kunt doen aan je herstel. Welke keuzes maak je en wat kun je doen om zelf de regie te nemen: tips!

Daphne Metsemakers, psycholoog, verteld wat het met je doet als je vanwege je vaak niet zichtbare klachten een stempel (stigma) krijgt, en wat jij en anderen er aan kunnen doen.
En ook wat het verschil is tussen de klachten na een COVID-19 infectie en Burn-out.

COVID-19 en stigma

Toch geen Burn-Out?

Ervaringen:

Enkele mensen delen hun ervaringen met de veranderingen die zij ondergingen toen ze langer dan verwacht te maken kregen met de gevolgen van een corona besmetting.

Rune en Misha aan het woord

Tijdens de Kick-off meeting hebben Rune Poortvliet en Misha de Bok hun ervaring met ons gedeeld.

Met wie heb je het over jouw COVID

Maureen vertelt over wat zij meemaakte zowel in contact met thuis, hulpverleners, de bedrijfsarts als met haar leidinggevende en collega’s.

Tips  & adviezen

Maureen heeft ook nog een paar adviezen en tips.

Werknemers tools

Flyer Long COVID: Wat er met het lichaam aan de hand is

Handreikingen COVID-19 en werk  tips en informatie over werken/werkhervatting met langdurige coronaklachten

Richtsnoer COVID-19 infectie en long covid – gids voor werknemers/gids voor herstellende werknemers

Thuisarts.nl werken na corona

UWV handige video’s

Werkwijzer Q-koorts tips en informatie, ook handig voor mensen met langdurige coronaklachten

Werkenmethersenletsel.nl handig overzicht van wie doet wat voor je rond werk

Zelfhulp tips bij Long COVID


Ervaringsverhalen

Jonge vrouw en een zelfstandig ondernemer vertellen over problemen en welke oplossingen ze gebruiken.

Werkende man vertelt over problemen, aangevuld met cijfers van problemen video

Ervaringsdeskundige, arbeidsdeskundige en bedrijfsarts bieden informatie over verzuim en Wet poortwachter video

Overig


Gesprekslijst bedoeld voor gesprekken met huisarts, ook handig voor gesprek met bedrijfs-/verzekeringsarts

Fit for Work tools die ondersteunen bij werken met chronische aandoeningen

Mijn re-integratieplan (gratis) leerprogramma dat ondersteunt bij werkhervatting en herstel 

Patiënteninformatietool Chronisch Zieken en Werk met informatie wat je zelf kunt doen

Roadmap Werkkracht bij kanker schema dat grillig herstel bij kanker afzet tegen stappen wet poortwachter. Ook handige informatie bij grillig herstel door corona

Gesprekshulp Werk en Kanker met inzicht in rol, rechten en plichten werknemer en werkgever. Ook handige informatie bij uitval door long covid

Online info

Coronaplein Longfonds en Long Alliantie Nederland
C-support begeleiding werk & inkomen
FNV rechten en plichten bij langdurig ziek door corona|
Handreikingen COVID-19 en werk
herstelzorgnacovid.nl tips van deskundigen
Rechtwijzer rechten en plichten bij long covid voor werknemers in loondienst
Thuisarts.nl werken na corona
UWV long covid en WIA info en interviews
UWV handige video’s

Radar Baan op de tocht door long covid (fragment tv uitzending feb 2022 16 min)


Overig:

Regels bij ziekte en werk voor werkgevers en werknemers
Werkenchronischziek.nl Centrum Werk Gezondheid
Werken met een chronische ziekte Patiëntenfederatie Nederland

COVID-19 & werk is een programma van Centrum Werk Gezondheid en C-Support 
ondersteund door de ministeries van SZW en VWS