Werkgever-tools

Iedereen kan late gevolgen ondervinden van een COVID-19 infectie, ook jouw medewerkers.
Wat betekent het voor het werk en wat betekent het werk voor je medewerker?  

De waarde van werk

Prof Dr Ir Lex Burdorf is hoogleraar maatschappelijke gezondheid aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Hij legt uit waarom werken voor mensen belangrijk is, ook voor mensen die corona klachten hebben.

Ontwrichting door COVID-19

In deze video legt Lex Burdorf uit wat de gevolgen kunnen zijn van langdurige Corona klachten voor de samenleving en voor mensen die het persoonlijk treft.

Aan het werk?

Bedrijfsarts Ernst Jurgens vertelt voor welke uitdagingen je medewerker komt te staan als die met of na een COVID infectie aan het werk gaat. En hoe je dat samen met de bedrijfsarts kunt doen.

Hoe kan je werknemer omgaan met het werk en welke begeleiding geeft de bedrijfsarts die ook jou adviseert.

Gesprek over werk

Als je medewerker corona klachten heeft die langer duren en daardoor niet kan werken, staat een gesprek met allerlei op de agenda. Hoe bereid je collega zich voor? Kijk welke tips  Marolein krijgt.

Gesprek met de Bedrijfsarts

Kijk wat de bedrijfsarts voor Marjolein kan doen en hoe zo’n gesprek gaat.

Een Dagverhaal

Wat is een dagverhaal en hoe kan dat mij helpen in het gesprek met allerlei mensen met wie ik moet spreken over werken en mijn situatie.

Kijk waarover Marjolein schrijft in haar dagverhaal

Klinisch arbeidsgeneeskundige Erik Jurgens verteld over weer gaan werken met of na COVID-19. Wat kan, mag en moet.

Werkopbouw & Energie-management

Maatwerk

Eén ding is duidelijk: er is nog geen eenduidig recept voor herstel, zegt Erik Jurgens

Wet Poortwachter en de bedrijfsarts

Bedrijfsarts Ernst Jurgens legt uit wat zelfregie is, hoe het werkt.

Zelfregie

Hoe werkt

zelfregie

Geen goed gesprek?

Vaak gaan de gesprekken met de bedrijfsarts goed, soms niet. Wat moet je dan doen? 

COVID-19 & werk is een programma van Centrum Werk Gezondheid en C-Support 
ondersteund door de ministeries van SZW en VWS