Programma COVID-19 en werk

Werkbehoud voor werkenden met langdurige COVID klachten

Dit programma ontwikkelt in de periode van 2020 tot 2023 voorlichting en scholing over COVID-19 en werk voor werknemers, werkgevers, zelfstandig werkenden, arbozorgprofessionals, zorgprofessionals en andere professionals met belangstelling voor COVID-19 en werk.

We vernieuwen deze site en pagina’s door steeds nieuwe informatie toe te voegen

Dokter Alfons Olde Loohuis was huisarts en is Medisch Adviseur van C-Support. We laten hem aan het woord om duidelijk te maken wat de langdurige gevolgen van een COVID-19 infectie kunnen zijn, waar het vandaan komt en waarom we het ook wel een systeemziekte noemen.

Verschijnselen bij COVID-19

Wat zijn de klachten of verschijnselen als er sprake is van Langdurige klachten na een corona infectie of zoals het nu gaat heten de verschijnselen van het ‘post covid syndroom’. Alfons Olde Loohuis vertelt wat COVID-19 is en wat mensen overkomt die het krijgen.

Zoönosen en infectieziekten

COVID-19 wordt veroorzaakt door een virus dat is overgesprongen van een dier naar een mens: een zoönose. Medisch adviseur Olde Loohuis legt uit wat het is en dat er nog veel meer bacteriën en virussen zijn doe ons ziek kunnen maken.

COVID-19 is een systeemziekte

Een systeemziekte, wat dat betekent legt Alfons Olde Loohuis uit. En dat het niet zo vreemd is dat de gevolgen  ervan voor bijna iedereen er anders uitzien en voelen.

Deze website gaat over COVID- en werk. Waarom is werk zo belangrijk en wat zijn de persoonlijke gevolgen én de gevolgen voor de samenleving? Dat vroegen we aan Prof Dr Lex Burdorf. Hij is hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg en werkt bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

Ernst Jurgens is bedrijfsarts en hem vroegen we in te gaan op de gevolgen voor het werk en vooral ook hoe het werk een rol kan spelen bij het herstel van- en na COVID -19

De waarde van werk

Prof Dr Ir Lex Burdorf is hoogleraar maatschappelijke gezondheid aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Hij legt uit waarom werken voor mensen belangrijk is, ook voor mensen die corona klachten hebben

Ontwrichting door COVID-19

In deze video legt Lex Burdorf uit wat de gevolgen kunnen zijn van langdurige Corona klachten voor de samenleving en voor mensen die het persoonlijk treft.

Aan het werk?

Bedrijfsarts Ernst Jurgens vertelt woor welke uitdagingen je komt te staan als je met of na een COVID infectie aan het werk gaat. En hoe je dat samen met de bedrijfsarts kunt doen.

Als je ziek bent door Corona en daar al lang klachten van ondervindt, moet je het daarover met veel mensen hebben. Je huisarts, je collega’s, de HR afdeling, je baas maar ook met mensen in het ziekenhuis, je therapeuten. 

Hoe doe je dat en wat kan je daarbij helpen. In drie korte animaties leggen we dat uit

Gesprek over werk

Als je corona klachten hebt die langer duren en je niet kunt werken, moet je er met allerlei mensen over praten.Hoe bereid je daarop voor?  Kijk welke tips  Marolein krijgt.

Gesprek met de bedrijfsarts

Kijk wat de bedrijfsarts voor Marjolein kan doen en hoe zo’n gesprek gaat.

Een Dagverhaal

Wat is een dagverhaal en hoe kan dat mij helpen in het gesprek met allerlei mensen met wie ik moet spreken over werken en mijn situatie. Kijk waarover Marjolein schrijft in haar dagverhaal

COVID-19 & werk is een programma van Centrum Werk Gezondheid en C-Support 
ondersteund door de ministeries van SZW en VWS