Programma COVID-19 en werk – 2021-2023

Werkbehoud voor werkenden met langdurige COVID klachten

In dit  programma ontwikkelen we in de periode van 2021 – 2023 voorlichting en scholing over langdurige coronaklachten en werk voor werknemers, werkgevers, zelfstandig werkenden, arbo- en zorgprofessionals en andere professionals met belangstelling voor COVID-19 en werk.

Aanvullend voeren we kwalitatief en kwantitatief onderzoek uit onder de naam COVWORKS om meer inzicht te krijgen in factoren die een rol spelen bij werkhervatting en werkproblemen bij Post-COVID.

COVID-19 & werk is een programma van Centrum Werk Gezondheid en C-support 
ondersteund door de ministeries van SZW en VWS

Centrum Werk Gezondheid, Regentesselaan 24, 3818HJ Amersfoort. info@centrumwerkgezondheid.nl Tel: 033 465 62 74
C-support hoofdkantoor, Goudsbloemvallei 1, 5237 MH ‘s-Hertogenbosch. info@c-support.nu Tel: 073 4400 440